Organisation

Organisation vil udstille organisationsoplysninger for fælleskommunale fagsystemer og andre støttesystemer.

Støttesystemet Organisation vil udstille organisatoriske data til de fælleskommunale fagsystemer. Kombineret med informationer fra Klassifikation vil det være muligt at opmærke, hvor i kommunen en opgave er placeret.

En kommune kan være organiseret hierarkisk og kan samtidig have projektorganisationer og andre tværgående grupperinger. Typisk anvender en kommune flere organisationssystemer, der hver beskriver aspekter af den samlede organisation. Det er på baggrund af disse organisationsdata, at kommunens arbejdsgangunderstøttende it-systemer (herunder fagsystemer, lønsystemer, økonomisystemer mv.) opererer.

Et fælles støttesystem til organisation skal sikre, at den autoritative beskrivelse af organisationen og dens aspekter på sigt altid findes ét sted, samt at snitfladen til organisationsdata er tilgængelig og veldefineret.

Organisation vil fungere som et støttesystem, der udstiller organisationsoplysninger for fagsystemer og andre støttesystemer – og på denne baggrund vil de fælleskommunale fagsystemer mv. kunne hente organisatoriske oplysninger fra én kilde frem for fra 98 forskellige.

Læs mere om Organisation i produktarket eller FAQ'en nedenfor.