Om KOMBIT

KOMBIT er kommunernes it-fællesskab – vi skaber konkurrence i det kommunale it-marked.

Sammen med kommunerne arbejder vi for, at borgere og virksomheder i Danmark får bedre service og mere sammenhængende kommunale it-løsninger. Vi digitaliserer på kommunernes præmisser og sikrer den kommunale sektor indflydelse og gevinster.

KOMBIT er et it- og forvaltningshus, der skaber og forvalter de bedste fælleskommunale it-løsninger. Vi har de spidskompetencer, der skal til for at gennemføre kommunernes komplekse fællesindkøb i et kommunalt it-marked under forandring og for, at kommunerne kan få mest mulig værdi af deres it-løsninger.

Sammen med kommunerne og it-leverandørerne skaber vi gennemsigtighed og konkurrence på it-markedet, så kommunerne får de bedste og billigste løsninger. Vi gør informationer og data tilgængelige og arbejder for fair play i det kommunale it-landskab.

Vores arbejde med at skabe brugervenlige, sammenhængende og effektive løsninger betyder, at kommunerne får flere penge, som de kan bruge til at betjene borgerne.

I det daglige har vi et tæt samarbejde med kommuner og KL og fungerer som finansiel og praktisk løftestang i forhold til realisere fælleskommunale it-initiativer og initiativer fra fællesoffentlige digitaliseringsstrategier.

Fokus på kommunal involvering i projekterne

Projektarbejdet i KOMBIT foregår altid i samarbejde med kommunerne. Gennem bl.a. workshops og dialogmøder involverer vi kommunerne i projekternes mål og retning, og vi inddrager løbende kommunale nøglemedarbejdere i de forskellige projekters styre- og arbejdsgrupper. Også kommunale beslutningstagere, der skal sikre at it-løsninger implementeres lokalt og skaber optimal værdi, søges involveret i KOMBIT-projekterne. Du kan læse mere om kommunal involvering i projekterne i de generelle vilkår for samarbejde mellem KOMBIT og kommuner.

KOMBITs kommuneansvarlige er desuden i konstant og løbende dialog med kommunerne omkring nuværende og kommende projekter.

Historien om KOMBIT

KOMBIT blev etableret den 20. maj 2009 og overtog i den forbindelse aktiviteter og medarbejdere fra det daværende Kommune Holding. Siden er KOMBIT vokset til at være en stærk spiller, der samler kommunerne og udvikler effektive digitale løsninger. KOMBIT A/S er et ikke-finansielt aktieselskab, som er 100% ejet af KL.

Fra Kommune Holding til KOMBIT

Kommune Holding blev dannet i 2003, da KL's bestyrelse besluttede at etablere en holdingkonstruktion omkring KL's ejerskab af KMD A/S og Kommuneinformation A/S. Samtidig fik Kommune Holding ansvar for enkelte større it- og digitaliseringsprojekter, herunder udviklingen af et nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) og en løsning til indberetning af syge- og barselsdagpenge - det der senere kom til at hedde NemRefusion.

I starten af 2009 blev KMD solgt til EQT og ATP. Samtidig besluttede KL, at der var behov for et større og stærkere selskab, der i tæt og konstant samarbejde med kommunerne kunne tage hånd om it- og digitaliseringsprojekter. Derfor valgte KL's bestyrelse med opbakning fra kommunerne at styrke Kommune Holding, der samtidig skiftede navn til KOMBIT. For at kunne investere i udvikling af løsninger blev halvdelen af provenuet fra salget af KMD lagt ind i KOMBIT.

KOMBIT efter salget af KMD

Siden 2009 har KOMBIT begyndt eller videreudviklet en lang række projekter, og medarbejdertallet er vokset fra ca. 15 til 220. KL, der ejer KOMBIT, satte fra starten rammerne for en ambitiøs virksomhed, der skal bistå kommunerne med at møde de digitale udfordringer, som kommunerne møder i deres dagligdag. I dag kører KOMBIT flere end 30 projekter og har taget de første afgørende skridt mod en konkurrenceudsættelse af kommunernes kritiske it-løsninger.

 

Kontakt

Vicedirektør / Kommunikation og Implementering
3334 9466