Materialer - ØiR

I forbindelse med realiseringen af ØiR har KOMBIT udarbejdet informations- og dokumentationsmaterialer til kommuner og leverandører.

Materialet henvender sig primært til kommuner og leverandører, der ønsker at få indsigt i og/eller skabe sig et overblik over ØiR. Derudover kan materialet fungere som grundlag for udvikling af snitflader i KOMBIT-regi og hos leverandørerne.

KOMBIT udvikler ØiR igennem flere faser, dels for løbende at understøtte monopolbruddet, dels for over tid at øge anvendelsesmulighederne for ØiR. Faserne fremgår tydeligt af materialet, som bliver opdateret i takt med, at faserne defineres og specificeres.

 

NB. siden er under opdatering - kontakt Iver Winther, chefkonsulent / Forretningsudvikling på iwi@kombit.dk, hvis du har spørgsmål vedr. materialer mv.

 

Aktuelt materiale for ØiR

Alt aktuelt materiale omkring ØiR er offentliggjort her under 'Økonomi i Rammearkitekturen'.

 

Historisk materiale for ØiR

1. Informationsmaterialet: En læsevejledning og introduktion til leverandørerne, der kan hjælpe leverandøren til at forstå dokumentationsmaterialet. Se informationsmaterialet her.

2. WSDL/XSD-filer: Der er nu udviklet WSDL/XSD-filer for ØiR. I forbindelse med udviklingen af WSDL/XSD er der udarbejdet et regneark, der præciserer de tjek, der foregår med WSDL/XSD, samt de tjek, der foretages i konverteringen fra de nye formater til de klassiske G19, G68 og G69. Se WSDL/XSD-filerne her.

3. Dokumentationsmaterialet: ”ØiR dokumentation” består af en model af ØiR udarbejdet i Qualiware til brug for leverandørernes udvikling af snitflader mod ØiR. Se dokumentationsmaterialet her.

Ændringer i dokumentationsmaterialet

Ændring offentliggjort den 30. januar 2015:

I forbindelse med udviklingen af snitfladerne har Qualiware modellen af ØiR undergået nogle få ændringer:

  • Udbetalingsenhed i Kreditorforhold er blevet til Organisatorisk reference
  • Posteringshenvisning er en del af Kreditorforhold (det er blevet præciseret)
  • Kontakt person er tilføjet som felter på faktura i et Kreditorforhold
  • Parter er blevet præciseret

Ændring offentliggjort den 13. januar 2015:

I forhold til ØiR-dokumentationen gør KOMBIT opmærksom på, at ændringer til ”ØiR dokumentation” er udført i henhold til de ønsker, der blev identificeret ved høringen i juni 2014:

  • Alle beløb bliver af typen double og kan dermed være decimaltal med fortegn
  • Alle felter (attributter) må ikke have begrebets navn (klassens navn) til at indgå (eksempel JuridiskMedhæfter har attributten Identifikation og IKKE JuridiskMedhæfterIndentifikation. Felter, der efterlades med samme navne, gøres til et felt af samme type, for eksempel vil navnet ”Identifikation” være tilstrækkelig i mange tilfælde under debitor ”parter”
  • Alle felttekster skal gennemskrives og gøres uafhængige af de klassiske G19, G68 og G69
  • Gxx referencerne i navnene skal fjernes
  • Typer, navne og valgfri/obligatorisk kvalitetssikres
  • Derudover er der tilføjet nogle realiseringsdetaljer