Kommunernes KOMBIT-programledere

Her kan du se en oversigt over kommunernes KOMBIT-programledere og en beskrivelse af deres opgaver.

At hjemtage ejerskabet og ansvaret for egen digitalisering og introducere ny fælleskommunal it-infrastruktur er en kompleks opgave, der kræver koordinering og involvering af forskellige forvaltninger og parter i kommunen. Der skal bygges bro mellem fagforvaltninger og it-/digitalisering. Derfor har kommunerne oprindeligt udpeget programledere i forbindelse med monopolbruddet, som har ansvar for at forankres nye muligheder lokalt, og programlederen er en væsentlig spiller, der kan sikre, at kommunen får mest mulig værdi af monopolbruddet.

KOMBIT har siden marts 2018 opfordret til, at kommunernes programledere skal favne den samlede portefølje af KOMBIT-løsninger. Rollen kan gribes forskelligt an på tværs af kommuner, men en fællesnævner er, at der skal være særlig fokus på at sikre løsningen af opgaver, der vedrører den fælleskommunale it-infrastruktur (Serviceplatformen og Støttesystemerne). Det betyder ikke, at man som programleder er udførende – men at man har ansvar for at drive arbejdet.

Ændringen er udløst af, at andre KOMBIT-løsninger end SAPA, KSD og KY bliver de første it-systemer, der anvender den fælleskommunale it-infrastruktur. Desuden viser erfaringer fra implementeringen af bl.a. BBR og Fælles Bibliotekssystem, at lokale projektledere kan have brug for støtte, når de skal løse de implementeringsopgaver i KLIK, der drejer sig om den fælleskommunale it-infrastruktur.

Det er naturligvis op til den enkelte kommune, hvorledes implementeringen af KOMBITs it-løsninger koordineres og valgfrit om kommunen vil etablere egentlig programledelse. KOMBIT har præciseret anbefalingen til en egentlig specifikation af rollen som KOMBIT-programleder. Rollebeskrivelsen, som er udarbejdet i tæt dialog med kommunerne, har fokus på at koordinere og understøtte projekterne, når det handler om at idriftsætte og ibrugtage den fælleskommunale infrastruktur.

KOMBIT gør i 2018 en ekstra indsats for at sikre, at kommunernes KOMBIT-programledere får det nødvendige overblik og indsigt til at udfylde rollen.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9449