Kommunernes implementering af SAPA

Her kan du læse om kommunernes forberedende aktiviteter i forbindelse med implementering af SAPA.

For at landets kommuner kan ibrugtage SAPA, skal der gennemføres en lang række aktiviteter. Udrulningshåndbogen indeholder en gennemgang og beskrivelse af de aktiviteter, som kommunerne skal arbejde med i den lokale implementering af SAPA-projektet (udrulningshåndbogen træder i stedet for det oprindelige “SAPA-overblik over temaer og opgaver”).

Overbliksredskaber til kommunerne

Implementeringen og udrulningen i kommunerne bliver understøttet med disse overbliksredskaber:

 • Kommunens generiske implementeringsplan: Det er det mest overordnede dokument, hvor man kan se skitsen af, hvordan kommunen i hovedtræk skal implementere SAPA. Planen vil blive opdateret i takt med, at pilotkommunerne og KOMBIT får yderligere erfaringer med implementering af SAPA. Planen kan downloades på SAPAs dokumentbibliotek under menupunktet 'Overbliksdokumenter'.
 • Udrulningshåndbog: Udrulningshåndbogen indeholder en generisk implementeringsplan samt information om aktiviteter og opgaver i forbindelse med udrulningen af SAPA-løsningen. Find udrulningshåndbogen via denne side.
 • Udrulningsplan: SAPAs udrulningsplan er offentliggjort i version 2.2 den 22. marts 2019, og indeholder en oversigt over hvor mange bølger SAPA udrulles i, hvornår det sker samt hvilke kommuner, der indgår i hver udrulningsbølge. Læs mere om udrulningsplanen på denne side og download udrulningsplanen direkte i SAPAs dokumentbibliotek her.
 • KLIK: Et opgave- og opfølgningsværktøj hvor alle obligatoriske implementeringsopgaver for SAPA løbende bliver tilføjet. Der er allerede stillet flere opgaver i KLIK. Læs mere om KLIK på denne side, og få overblik over SAPA-opgaverne i KLIK her.
 • SAPAs dokumentbibliotek er stedet, hvor vi samler relevante dokumenter: Her finder du forskellige overbliksdokumenter, redskaber til at understøtte implementeringen, kommuneeksempler, overblik over KIGO-opgaver mv. Find dokumentbiblioteket her.

Tre hovedelementer i implementeringen af SAPA

Implementeringen af SAPA består groft sagt af tre hovedelementer, som fremgår neden for:

 1. Fastlæg kommunens SAPA-strategi
  SAPA-systemet vil blive anvendt forskelligt af brugerne afhængig af, hvordan de arbejder i hverdagen. Der vil være forskelle både mellem kommunerne og internt i den enkelte kommune på, hvordan man arbejder med SAPA i samspil med andre it-systemer til at løse arbejdsopgaverne, og hvilke lokale gevinster man kan opnå.

  KOMBIT anbefaler derfor, at kommunerne opstiller en lokal vision og lokale strategier for implementeringen af SAPA.

  Hver kommune bør allerede nu arbejde med sin SAPA-strategi, som udstikker retningen for, hvordan man vil benytte SAPA lokalt i kommunen.

  På denne side kan du blive klædt på til at lave kommunens SAPA-strategi og se, hvilke elementer strategien skal indeholde.

 2. Påbegynd arbejdet med at komme ud af KMD Sag og etablere snitflader
  Det er en central opgave, at man på sigt skal være i stand til at opsige KMD Sag-kontrakten i kommunen. Det kræver, at kommunens brugere af KMD Sag og data heri bliver migreret ud af KMD Sag.

  For at få et godt overblik i SAPA, skal kommunen desuden etablere en række snitflader til fagsystemer.

  Du kan læse mere om arbejdet med at komme ud af KMD Sag og etablere snitflader på denne side, hvor der findes overblik over de forskellige aktiviteter og redskaber til at understøtte aktiviteterne mv. Siden beskæftiger sig med temaerne “Ud af KMD Sag” og “Snitflader”.
   

 3. Forbered udrulningen af SAPA
  Kommunerne skal gennemføre en række aktiviteter for at forberede og gennemføre udrulningen af SAPA. Det drejer sig bl.a. om at planlægge uddannelse af kommunens slutbrugere, konfigurere SAPA, analysere om forretningsmæssige arbejdsgange skal ændres samt planlægge, hvornår SAPA skal ibrugtages i forskellige dele af kommunen.

  Du kan læse mere om arbejdet med at udrulle SAPA på denne side, hvor der findes overblik over de forskellige aktiviteter og redskaber til at understøtte aktiviteterne mv. Siden beskæftiger sig med temaerne “Arbejdsgange og organisering”, “Konfiguration”, “Uddannelse” og “Teknik”.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
3268 0428