Kommuner, KOMBIT, leverandør - hvem gør hvad på KSD?

Hvem har hvilke roller i etableringen af den nye KSD-løsning?

KMD er leverandør af KSD og har ansvaret for at levere KSD og aftalte produkter til implementering i henhold til aftalte krav; tid, økonomi og kvalitet. Det er også KMD, der skal sikre en succesfuld udrulning i alle kommuner.

KOMBIT er indkøber og kunde på vegne af alle landets 98 kommuner. KOMBIT varetager samarbejdet med KMD og har ansvaret for at sikre, at KSD leveres med den forventede funktionalitet, og at alle kommuner får de implementeringsværktøjer, der er behov for for at kunne implementere succesfuldt (inden for den aftalte kontrakt).

KOMMUNERNE har ansvar for at tage KSD i brug. Herunder at bidrage til planlægning og projekt­styring af implementering i egen organisation, deltagelse i uddannelse af kommunale aktø­rer, deltagelse i kvalitetssikringsaktiviteter, gennemføre obligatoriske opgaver i KLIK, godkendelse af leverancer, lokal it-support og it-administration samt ansvar for kontraktstyring. Dette vil typisk ske i samarbejde mellem kommunens programleder for monopolbruddet og KSD-projektlederen.