Kommunens SAPA-strategi

Her kan du læse om de overordnede elementer i kommunens SAPA-strategi.

SAPA-systemet vil blive anvendt forskelligt af brugerne afhængigt af, hvordan de arbejder i hverdagen. Der vil være forskelle både mellem kommunerne og internt i den enkelte kommune ift., hvordan man arbejder med SAPA i samspil med andre it-systemer til at løse arbejdsopgaverne, og hvilke lokale gevinster man kan opnå.

KOMBIT anbefaler, at hver kommune opstiller en lokal vision og lokale strategier for implementeringen af SAPA. Sammenhængen mellem den lokale vision og strategierne er illustreret ved tegningen af den lokale SAPA-projektleder og hans SAPA-hund:

På tegningen er SAPA-visionen repræsenteret ved hundens hoved. Visionen udgør kommunens formål med at implementere SAPA, og kommer som hundens hoved allerførst. SAPA-visionen fortæller, hvad kommunen helt overordnet vil opnå med SAPA, og afklarer kommunens ambitionsniveau med projektet, fx hvor omfattende de arbejdsgangsmæssige og organisatoriske forandringer skal være. KOMBIT anbefaler, at alle kommuner opstiller en lokal vision for SAPA.

For at kommunens vision for SAPA skal lykkes, skal den omsættes i en række mere håndgribelige mål for SAPA i form af en SAPA-strategi. Denne strategi er i tegningen hundens krop. Da SAPA er et komplekst projekt, kan SAPA-strategien deles op i fire adskilte strategier:

  1. KMD Sag Exit-strategi
  2. SAPA-entréstrategi
  3. Snitfladestrategi
  4. Brugerrettighedsstrategi.

I tegningen er de fire strategier illustreret ved hundens ben, som således udgør fundamentet for SAPA-strategi og -vision. De fire strategier hænger tæt sammen, og kan med fordel løses i sammenhæng.

Du kan læse mere om opstillingen af SAPA-vision og -strategi i dokumentet 'Introduktion til strategiske opgaver i SAPA'.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
3268 0428