Kommunale opgaver på pensionsområdet

Hvad varetager henholdsvis UDK og kommunerne?

Der er et delt opgaveansvar på pensionsområdet, og den overordnede fordeling af opgaver mellem kommunerne og Udbetaling Danmark på pensionsområdet er uændret i forhold til det oprindelige udgangspunkt fra 2011: Udbetaling Danmark står for udbetaling af folke- og førtidspension, og kommunerne står blandt andet for bevilling af tillæg, tildeling af førtidspension, bevilling og administration af institutionsophold, samt registrering af forhold, der har betydning for beregning og den kommunale finansiering af pension.

Udbetaling Danmark varetager:

 • Tilkendelse af folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og ældrecheck, herunder udsendelse af vejledning og behandling af ansøgninger om aktuel og opsat folkepension
 • Beregning og udbetaling af førtidspension, herunder opstart af nye førtidspensionister
 • Bevilling af varmetillæg inkl. petroleumstillæg og varmetillæg efter gamle overgangsregler fra før 1988
 • Behandling af grundlag for ansøgninger om helbredstillægskort (formue og tillægsprocent)
 • Behandling af ændringer til løbende pensioner for både folke- og førtidspensioner
 • Gennemføre årlig kontrol og årlig omregning af pensioner for både folke- og førtidspensioner.

Kommunerne varetager:

 • Tilkendelse af personligt tillæg
 • Bevilling og refundering af udgifter knyttet til almindeligt helbredstillæg
 • Bevilling og refundering af udgifter knyttet til udvidet helbredstillæg
 • Udstedelse af helbredstillægskort
 • Tilkendelse af og opfølgning på førtidspension (gøre hvilende, forhøje, frakende)
 • Afgørelse i administrationssager og gennemførelse af den konkrete administration
 • Træk i pension
 • Meddelelser til UDK som har betydning for udbetaling af pension (eks. institutionsophold).

Hertil kommer den mellemkommunale afregning og kommunal medfinansiering mellem parterne.

Kommunernes Pensionssystem varetages i overensstemmelse med denne opgavefordeling.

 

Kontakt

Projektchef
2947 3190