KOMBITs strategi

KOMBIT har fra 2018 lagt en ny strategisk retning.

KOMBIT - kommunernes it-fællesskab blev etableret i 2009 og har siden varetaget fælleskommunale it-indkøb og it-leverandørstyring.

Fra 2018 vil en ny strategi sætte retning for KOMBIT.

Strategien indeholder retning inden for tre fokusområder, som KOMBIT fremadrettet vil operere med.

Det samlede billede ser således ud:

Læs KOMBITs nye strategi 2018+ her

Læs KOMBITs tidligere strategi (2013-2017) her