KOMBIT årsberetning

Læs KOMBITs seneste årsberetning her. Tidligere årsberetninger findes nederst på siden.

Læs årsberetningen for 2017 her. Årsberetninger fra tidligere år findes nederst på siden.

Hovedoverskrifterne for KOMBITs arbejde i 2017:

  • Fortsat fokus på fremdrift i projekterne i forbindelse med det fælleskommunale monopolbrud, herunder løbende udvikling af Støttesystemerne (STS), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA).
  • Indgåelse af kontrakter med leverandører i forhold til løsningerne DUBU (fagløsning på området for udsatte børn og unge), FLIS (fælles ledelsesinformationsløsning) og Aula (kommunikationsunivers for folkeskoler, SFO'er og dagtilbud).
  • Idriftsættelse af løsningerne Byg & Miljø (selvbetjening på byggesagsområdet), BBR (fagløsning på bygnings- og boligområdet) samt afslutning af såkaldt udrulning af Fælles Bibliotekssystem (fagløsning på biblioteksområdet).