KOMBIT årsberetning

Læs KOMBITs seneste årsberetning her. Tidligere årsberetninger findes nederst på siden.

Læs årsberetningen for 2016 her. Årsberetninger fra tidligere år findes nederst på siden.

Hovedoverskrifterne for KOMBITs arbejde i 2016:

• Fortsat fokus på fremdrift i projekterne i forbindelse med det fælleskommunale monopolbrud, herunder løbende udvikling af Støttesystemerne (STS), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA).
• Indgåelse af kontrakter med leverandører ang. Ydelsesrefusion-løsningen og NemRefusion.
• Idriftsættelse af de ny Køreprøvebooking-system og Bibliotekssystem.