Informationsmateriale om ØiR

På denne side kan du finde opdateret information om ØiR's snitflader.

I november/december 2019 interviewede KOMBIT tre af ØiR's styregruppemedlemmer om, hvad de mener, kommunerne får ud af ØiR. På baggrund af interviewene, er der blevet udarbejdet en informationsfolder.

I november 2019 afholdt KOMBIT webinar om implementeringen og ibrugtagningen af ØiR i kommunerne. Webinaret er optaget på video, og du finder links til de to halvdele af webinaret nedenfor:

I september 2019 præsenterede ØiR-projektet de forskellige snitflader i ØiR og deres tilhørende funktionalitet på Data- og Infrastrukturdage i Øst- og Vestdanmark.

 

Kontakt

Konsulent / Kommunikation
4060 5375