Ind i SAPA

Procesdiagrammet ”Ind i SAPA – Organisatorisk & Teknisk” giver et overblik over kommunens aktiviteter i forbindelse med udrulning af SAPA.

I procesdiagrammet "Ind i SAPA – Organisatorisk & Teknisk" får du et overblik over en række af de aktiviteter, der ligger i kommunens arbejde med udrulning af SAPA-systemet.

Procesdiagrammet beskriver kommunens aktiviteter under fire søjler - analyse, strategi, plan og eksekvering - og sammenhængen mellem aktiviteterne. For de aktiviteter, der er gule og markeret med et tandhjul, har KOMBIT i samarbejde med kommuner udarbejdet et redskab, der kan hjælpe med at gennemføre aktiviteten. Er aktiviteten markeret med en lup, findes der et kommunalt eksempel, der kan bruges som inspiration.

Klik her for at åbne procesdiagrammet i en pdf.

 

Aktiviteter med tilhørende redskaber

De aktiviteter, hvor KOMBIT har udviklet et understøttende redskab, er beskrevet nedenfor:

  1. Snitfladestrategi: Alle kommuner bør have et godt overblik over nuværende integrationer mellem kommunens fagløsninger og KMD Sag samt fremtidige (ønskede) integrationer mellem fagløsningerne og SAPA (via Den fælleskommunale Infrastruktur). Der er i det hele taget en række overvejelser og beslutninger en kommune skal tage mht. snitflader. I december 2016 er der kommet en vejledning til kommunens snitfladestrategi, der giver input til, at kommunerne kan få lagt egen snitfladestrategi for SAPA.
  2. SAPA Entréstrategi: Alle kommuner skal tage en strategisk beslutning om hvilke brugere/afdelinger, der skal ibrugtage og anvende SAPA-systemet, hvornår og hvordan. SAPA har lavet en introduktion til strategiske opgaver, som kan hjælpe kommunerne i gang med disse. Der er også udarbejdet materialer med forslag til, hvilke overvejelser en kommune bør gøre sig i arbejdet med entréstrategien samt nogle korte fiktive eksempler på entréstrategier.
  3. Plan for nye arbejdsgange/organisering: Alle kommuner bør overveje om implementeringen af SAPA får indflydelse på brugernes forretningsmæssige arbejdsgange i samspil med kommunens andre it-systemer eller på kommunens organisering omkring SAPA, fx hvem der skal udpeges som administratorer. KOMBIT har lavet en vejledning, der kan bruges, når kommunen skal analysere og ændre de nuværende arbejdsgange og designe de nye SAPA-arbejdsgange
  4. Design af jobfunktionsroller i STS: Alle kommuner skal tage stilling til hvordan man vil designe jobfunktionsroller, der er de roller, som specificerer hvilken adgang og hvilke rettigheder den enkelte bruger har i SAPA, fx om man har administratorrettigheder eller blot læseadgang. KOMBIT har lavet materialer der uddyber jobfunktionsroller og der er kommuneeksempler til at supplere dette.

For at gå til samlingen af redskaber klik her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
3268 0428