Implementeringskonsulent

Mød implementeringskonsulent Anne Hasselbalch, som har været ansat i KOMBIT siden 2016.

Hvad er din baggrund?

Jeg har gennem de sidste 11 år beskæftiget mig med at facilitere og drive processer i relation til udvikling og implementering indenfor kvalitetssikring, velfærdsteknologi og it. Jeg er oprindeligt uddannet fysioterapeut, men supplerede hurtigt med en masteruddannelse i projektledelse og procesforbedring, fordi jeg brænder for optimering af processer.

Hvad indebærer din stilling i KOMBIT?

Som implementeringskonsulent er jeg typisk tilknyttet et til to projekter, afhængigt af hvor stor implementeringsindsatsen er. I projektet har jeg ansvaret for, at alle landets kommuner kan klargøre, udrulle og ibrugtage it-systemerne. Når it-systemerne er i drift drosles implementeringsindsatsen ned, og min rolle er ad hoc-sparring med projekterne sideløbende med implementeringsarbejdet på andre projekter.

Hvilke opgaver sidder du med til dagligt?

Mine opgaver er meget forskelligartede, blandt andet udformning af udbudsmateriale, kvalitetssikring af leverancer, leverandørstyring, konceptudvikling samt facilitering af interne og eksterne processer fx arbejdsmøder, netværksmøder mv. En fællesnævner for opgaverne er, at interessenthåndtering spiller en stor og afgørende rolle.

Hvad sætter du pris på ved dit arbejde i KOMBIT?

Jeg sætter stor pris på at have indflydelse på mine arbejdsopgaver og ikke mindst på at have ansvaret for en afgørende del af projektets succes. Desuden ser jeg det som en kæmpe styrke at have så fagligt stærke kollegaer. Mine kollegaer har stor teknisk viden, og jeg har solid erfaring med at drive og facilitere processer. Vi komplimenterer hinanden perfekt - tilsammen er vi virkelig stærke.

Hvordan adskiller KOMBIT sig fra andre arbejdspladser?

Jeg oplever, at der er en helt speciel faglig respekt i KOMBIT.  Vi skaber de bedste resultater ved at bringe de rette fagligheder og kompetencer i spil på rette tidspunkt. Det giver i min optik en robust kultur, som sikrer at vi kommer i hus med store og komplicerede opgaver.  

Hvorfor skal man søge et job i KOMBIT?

Hvis man synes, at høj kompleksitet, mange interessenter og krydsfeltet mellem it og anvendelse er spændende, er KOMBIT det rigtige sted at være. Herudover vil jeg fremhæve det gode kollegaskab, den høje faglighed og muligheden for at tage ansvar for it-løsninger i storskala.