Implementeringskonsulent

Mød implementeringskonsulent Dorte Carstensen, som har været ansat i KOMBIT siden 2017.

Hvad er din baggrund?

Jeg har gennem de sidste 8 år beskæftiget mig med implementering af fagsystemer i det offentlige som implementeringskonsulent i en privat it-virksomhed. Jeg er oprindeligt uddannet fysioterapeut og har siden hen suppleret min baggrund med en masteruddannelse.

Hvad indebærer din stilling i KOMBIT?

Som implementeringskonsulent er man typisk tilknyttet et til to projekter, afhængigt af hvor stor implementeringsindsatsen er i det enkelte projekt. I projektet varetager implementeringskonsulenten opgaver som understøtter kommunernes klargøring, udrulning og ibrugtagning af it-systemet. Når først systemet er i drift drosles implementeringsindsatsen ned.

Hvilke opgaver sidder du med til dagligt?

Mine opgaver er meget forskelligartede, blandt andet rammesætter og kvalitetssikrer implementeringsleverancer fra leverandøren i forhold til kontrakten på det pågældende projekt. I forbindelse hermed afholdes workshops og netværksmøder med kommunerne for at sikre at den implementeringsindsats, der leveres, også understøtter kommunernes behov.

Hvad sætter du pris ved dit arbejde i KOMBIT?

Jeg sætter stor pris på variationen i mit arbejde og den indflydelse jeg har på mine arbejdsopgaver. Der er altid sparring og hjælp at hente hos elle mine kollegaer i KOMBIT, hvis jeg har behov for det.

Hvordan adskiller KOMBIT sig fra andre arbejdspladser?

Jeg oplever at der er en helt speciel respekt kollegaerne imellem i KOMBIT - alle hilser på alle og der bliver altid smalltalk'et omring kaffemaskinen. Der er en synlig ledelse som er både tydelig og sætter retning.

Hvorfor skal man søge et job i KOMBIT?

Hvis man synes, at krydsfeltet mellem it og anvendelse er spændende, er KOMBIT det rigtige sted at være. Vi afdækker og formidler hvilke opgaver kommunerne skal udføre – men det er kommunen selv, som skal i arbejdstøjet for at skabe den værdi, de ønsker.

Herudover vil jeg igen fremhæve det gode kollegaskab, indflydelse på arbejdsdagen og mulighed for udvikling, som gør det sjovt at gå på arbejde.