Implementering af DAR 1.0

Information til kommunerne i forbindelse med implementeringen af Danmarks Adresseregister (DAR 1.0)

I løbet af foråret 2018 blev Danmarks Adresseregister (DAR 1.0) implementeret i landets kommuner.

Adresseregisteret blev idriftsat den 7. maj 2018.

I forbindelse med en sådan idriftsættelse, er der en række forberedelser, som kommunerne skal gøre sig, for at sikre, at ibrugtagningen bliver en god oplevelse, og at potentialet i det nye system udnyttes - så de kommunale gevinster kan høstes.

KOMBIT har understøttet implementeringen

KOMBIT har allerede i udgangen af 2017 bedt kommunerne om at udpege en projektejer og en projektleder for implementeringen af DAR 1.0.

Med de to kommunale tovholdere, er der lagt et solidt grundlag for, at implementeringsprocessen kan forløbe planmæssigt, da informationer og opgaver har et naturligt epicenter i kommunerne.

Projektejer og projektleder er således ansvarlige for at modtage og udbrede de informationer og opgaver, som KOMBIT overdrager under og potentielt også efter implementeringsforløbet.

Hold dig orienteret her

Ud over at orientere kommunernes projektejere og projektledere, vil der også være en række informationer, som du kan finde her. Vi vil blandt andet dele nogle dokumenter og filer, som kan bidrage med god viden om- og igennem processen.

Nederst på siden finder du de mails, som er sendt ud til kommunernes projektejere og projektledere igennem forløbet.

I den blå boks nedenfor finder du forskellige ligeledes forskellige filer som relaterer sig til implementeringsprocessen.

IMPLEMENTERINGSHÅNDBOG

GEVINSTER

NETVÆRKSMØDER

Her kan du hente program og de forskellige præsentationer fra netværksmøderne i henholdsvis Glostrup og Horsens.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407