Forskning i fokus

I KOMBIT er ny viden også en del af hverdagen. Læs mere om Ulrik B. U. Røhls PhD-projekt, som KOMBIT er part i.

Kommunerne tager i stigende omfang avanceret teknologi i brug til at understøtte sagsbehandlingen på en lang række områder. Der kan ofte høstes store gevinster ved at benytte beslutningsunderstøttelse og andre digitale værktøjer til at automatisere sagsbehandlingen. Men værktøjerne rejser også en række problemstillinger, man som kommune eller anden offentlig myndighed skal forholde sig til. Og som er relevante for KOMBIT i arbejdet med fælleskommunale it-løsninger.

Netop det område undersøger KOMBITs tidligere stabschef Ulrik B. U. Røhl i sit igangværende PhD-projekt, som er et samarbejde mellem KOMBIT og Forskningsgruppen Center for Organization, Management and Administration (COMA) på Institut for Politik & Samfund, Aalborg Universitet.

For KOMBIT betyder det, at forskningsresultaterne bliver nærværende i det daglige arbejde med at sikre de bedste fælleskommunale it-løsninger. Helt konkret bidrager Ulriks forskning med viden og indsigt i de tilfælde, hvor KOMBITs løsninger understøtter delvist eller fuldt automatiseret sagsbehandling i kommunerne. Det er til gavn for både KOMBIT og kommuner.

Forskningen foregår i krydsfeltet mellem 'god myndighedsadfærd' og automatiserede afgørelser i den offentlige sektor. God myndighedsadfærd er de særlige retsregler og de normer, som gælder for kommunerne og andre offentlige organisationers virke som myndigheder. Ulrik undersøger, hvordan myndigheder kan anvende automatiseret sagsbehandling og samtidig understøtte god myndighedsadfærd. For KOMBIT er formålet at producere operationelle resultater, der kan anvendes i KOMBITs arbejde med specificering, indkøb og videreudvikling af fælleskommunale it-løsninger.

Det handler om algoritmer, big data og kunstig intelligens, men også om proportionalitetsprincip, borgerens indsigt i myndigheders afgørelser og mulighed for at korrigere fejlbehæftede oplysninger, fortæller Ulrik og fortsætter:

I Danmark har vi unikke muligheder for at præge teknologiudviklingen og -anvendelsen på en måde, der passer til vores samfund, hvor myndigheder har respekt for borgere og borgere har respekt for fællesskabet – samtidig med, at vi i endnu højere grad udnytter digitaliseringens muligheder i den offentlige sektor. Sagt simpelt, så handler forskningsprojektet om hvordan kommunerne kan anvende avanceret teknologi så det understøtter god myndighedsadfærd fremfor at underminere god myndighedsadfærd.

Sparringspanel

En række kollegaer i KOMBIT bidrager til forskningsprojektet gennem et internt sparringspanel. Panelet, som også giver input til problemstillinger og cases, hjælper med at udbrede forskningen i KOMBITs projekter og kommunerne i løbet af projektets løbetid.

Panelet består af:
Andreas Laursen, Bo August FritzbøgerDan Gjedsted-Jensen, Finn Graversen, Inge Speiermann-Vognsen, Jacob Busk, Kasper RubinMette Schwebs, Morten Balstrup, Rasmus Vedel og Tom Bøgeskov.

Følg projektet

Du kan følge Ulriks forskning via følgende artikler m.m.: