Forskning i fokus

I KOMBIT er ny viden også en del af hverdagen. Følg Ulrik B. U. Røhls forskning mod en erhvervs ph.d.

Hvad betyder god forvaltningsskik, og hvordan høster vi gevinsterne af den digitale revolution? Det undersøger KOMBITs tidligere stabschef Ulrik B. U. Røhl, som via et samarbejde mellem KOMBIT og Aalborg Universitet er i gang med at skrive en erhvervs ph.d.

For KOMBIT betyder det, at forskningsresultaterne bliver nærværende i det daglige arbejde med at udvikle og drive de bedste fælleskommunale it-løsninger. Helt konkret bidrager Ulriks forskning med viden og indsigt, når KOMBITs løsninger understøtter automatiseret sagsbehandling. Det er til gavn for både KOMBIT og kommuner.

Formålet med at bringe forskning tættere på er at bidrage til en forståelse for god forvaltningsskik, og at producere operationelle resultater, der kan anvendes i KOMBITs arbejde med specificering, indkøb og videreudvikling af fælleskommunale it-løsninger.

Forskningen foregår i krydsfeltet mellem 'god myndighedsadfærd' og automatiserede afgørelser i den offentlige sektor.

Det handler om big data, algoritmer, kunstig intelligens, men også om proportionalitetsprincip, ligeværdighed og klageadgang, fortæller Ulrik og fortsætter.
I Danmark har vi unikke muligheder for at præge teknologiudviklingen og -anvendelsen på en måde, der passer til et vores samfund, hvor myndigheder har respekt for borgere og borgere har respekt for fællesskabet. Samtidig med at vi i endnu højere grad udnytter digitaliseringens muligheder i den offentlige sektor.
 

Det undersøger Ulrik

  1. Hvilke krav stiller den digitale revolution til den offentlige myndighedsudøvelse?
  2. Hvordan udfordres fortolkningen af – og principperne i – dansk forvaltningsret af kravene til myndighedsudøvelse i relation til digitale, automatiske afgørelser?
  3. Hvordan bør udvalgte overordnede principper i dansk forvaltningsret opdateres for at vi kan høste gevinsterne af den digitale revolution?

 

Sparringspanel

En række kollegaer i KOMBIT bidrager til forskningen gennem et internt sparringspanel. Panelet, som også giver input til problemstillinger og cases, hjælper med at udbrede forskningen i KOMBITs projekter og kommunerne over de næste tre år.

Panelet består af:
Charlotte Gall, Dan Gjedsted-Jensen, Finn Graversen, Inge Speiermann-Vognsen, Jesper Munch Jespersen,  Mette Schwebs, Tom BøgeskovJakob BuskKasper Rubin.

Podcast

Podcast publiceret af Dansk IT den 23. marts 2020

Publicerede artikler

Artikel udgivet på ing.dk den 22. april 2020

Artikel publiceret i Politiken den 18. september 2018:

Artikel publiceret i Politiken den 29. juni 2019:

Artikel publiceret i Advokaten den 27. august 2019:

 

Kontakt

Chefkonsulent / Ph.d.-studerende
3334 9415