FLIS eksempelbank - Budgetlægning og analyse

Her finder du eksempler inden for budgetlægning og analyse

 • Nøgletalsrapporten Kend Assens Kommune
  I Assens Kommune får byrådet hvert år nøgletalsmaterialet ”Kend Assens Kommune”. Materialet har gennem de sidste fire år været en fast del af budgetprocessen og indeholder ca. 60 nøgletal (heraf 35 rene FLIS-tal) fordelt på kommunens områder.
   
 • Skoleprognoser i Assens Kommune
  Assens Kommune bruger FLIS-data til at opdatere den årlige skoleprognose. Nærmere bestemt bruges FLIS-data til at identificere parametre til prognosen såsom distriktskrydsere, tidlig og sen skolestart, elever til friskoler og specialerskoler samt søgning til efterskole på 7./8./9. klassetrin.
   
 • Benchmarking og dybdeanalyse på Kend din Kommune
  Haderslev Kommune har brugt FLIS til at lave uddybende analyser på udvalgte nøgletal fra ”Kend din Kommune” nøgletalspublikationen, som KL udgiver hvert år. Eksempelvis giver det mulighed for at bryde Kend Din Kommune-nøgletal ned på skoleniveau.

 • Benchmarking i Næstved Kommune
  Næstveds opsætning giver forskellige visualiseringsmuligheder for brugerne i kommunen, der skal understøtte forskellige formål. Det er fx et tværgående overblik med de mest centrale nøgletal på tværs af kommunen, hvor kommunen benchmarkes med nabokommuner.

 • Anvendelse af den åbne økonomi/borger kube
  Kuben Økonomi-Borger Aggregeret giver mulighed for løbende at kunne følge med i forbrug og budgetter for alle kommuner. Dermed er der åbnet op for en meget fleksibel anvendelse af benchmark.

 • Analyse af befolkningsudvikling og befolkningssammensætning
  Faxe Kommune har lavet en analyse over befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen mellem 2013 og 2018. Analysen giver et overblik over udviklingen i befolkningsantallet for Faxe Kommune sammenlignet med de fem omkringliggende kommuner og gennemsnittet for Region Sjælland.

 • Nøgletalsanalyse til budgetproces for udvalgsområder
  Faxe Kommune lavede i 2018 et nøgletalsnotat i forbindelse med budgetprocessen for 2019. Nøgletalsnotatet var målrettet politikerne til brug for prioritering og drøftelse af de forskellige fagområder.