Ejendomsstamregistrets historie

ESR blev etableret i 1966, men er siden blevet videreudviklet og moderniseret mange gange.

Det fælleskommunale ejendomsstamregister (ESR) er et landsdækkende register, der indeholder ejendomsoplysninger om samtlige landets ejendomme. Her kan du kort læse om historien bag ESR:

 • ESR-registret etableres første gang i 1966 med udgangspunkt i amtsstuernes protokoller. Det var på hulkort.

 • I 1969 lægges registret på magnetbånd. Disse to første udgaver må have været forankret i de daværende regionale (jyske, fynske mv.) hulkortcentraler.

 • 1. oktober 1976 etableres det første rigtige ESR-register, inkl. ejendomsskatter og bidrag. Det var et VSAM-register.

 • I starten af 80’erne etableres terminaladgang til ESR.

 • Direkte opdatering implementeres 89/90.

 • Krydsreferenceregistret etableres successivt fra 92 først som VSAM og fra 96 som DB2.

 • ESR-registret omlægges til DB2 omkring 2001.

 • I 2005 påbegyndes en total renovering/fornyelse af ESR, med udgangspunkt i procesunderstøttelse af arbejdsgange i kommunerne, modul-opbygning, teknologi modernisering (.Net) mv. En rejse, der karakteriseres som transition fra Register/Data (ESR) til forvaltningsprocesser/arbejdsgang-understøttelse/applikationer/moduler:

 • I 2006 frigives moderniseret Ejendomsskat moduler, der bygger på automatiske tidsplaner, Work flow, påmindelser, posteringsmoduler, individuelle kommune-opsætninger mm.

 • I 2007-2008 frigives e-tinglysning snitflader med ejerskiftehændelser, ekspeditionstyper mv. baseret på SOA, XML mv.

 • I Sept. 2009 frigives Ejer-administration modul

 • I 2010 frigives Ejer Kvik-administration modul, hvor kommunerne kan vælge at lade modulet håndtere ejerskifte automatisk afhængig af nogle parametre som de selv sætter op.

 • I maj 2010 frigives Ejendommodul

 • I marts 2011 frigives Adressemodul

 • I juni 2012 frigives Bidragsmodul med online opdatering, nye indlæsnings-snitflader.

 • I oktober 2013 frigives Matrikel-administration modul med mange automatiserede processer, GIS, mm.

 • I 2018 er adressedataprogrammet fuldt implementeret

 • I juni 2019 er ejendomsdataprogrammet fuldt implementeret 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0406