DUBU's styregruppe og referencegruppe

Læs om DUBU's kommunale styregruppe, følgegruppe og referencegruppe

DUBU's kommunale styregruppe

DUBU's kommunale styregruppe skal sikre, at DUBU skaber sammenhæng og kvalitet på området 'Udsatte børn og unge' og medvirke til at kommunerne kan leve op til formålene for løsningen.

Den kommunale styregruppe følger løbende op på den digitale udvikling og drøfter strategiske planer for udviklingen af området, herunder:

 • Prioritering af ændringsønsker af mere strategisk karakter efter indstilling fra DUBUs referencegruppe
 • Rådgivning om den strategiske retning for løsningen
 • Rådgivning ift. inddragelse af øvrige samarbejdspartnere, som ministerier og styrelser
 • DUBUs Business case og gevinstrealisering
 • Interessenthåndtering og synliggørelse af DUBU

KOMBITs bestyrelse har det formelle ansvar for DUBU, hvorfor styregruppens arbejde sker på baggrund af bestyrelsens overordnede beslutninger og delegation til KOMBITs direktion og projektejer. Styregruppen har ikke ansvar for økonomien i projektet, men træffer beslutninger eller rådgiver inden for rammerne af den økonomi bestyrelsen har givet KOMBITs direktion og projektejer.

Den kommunale styregruppe fastsætter sine møder for et år af gangen og mødes i udgangspunktet to timer tre gange årligt. Derudover afholdes møder efter behov.

Se referater fra styregruppemøder her.

Repræsentanter i styregruppen

 • Claus Friis Lange, Familiechef, Syddjurs Kommune 
 • Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed, KL
 • Henning Hede Riistofte, Børn og ungechef, Haderslev Kommune
 • Janet Samuel, Kontorchef, Social og Sundhed, KL
 • Julie Folke Jacobsen, Fagcenterchef, Kalundborg Kommune
 • Sigrid Andersen, Familie- og Uddannelseschef, Svendborg kommune
 • Charlotte Danfred Ibsen, Borgercenterchef i Børn og Unge, Kbh. Kommune

 

DUBU's referencegruppe

Referencegruppen har til formål at sikre kommunal forankring og tilstrækkelig praktisk erfaring i videreudviklingen af DUBU. Referencegruppen skal derfor bidrage med faglig og praktisk ekspertise på DUBU, herunder bl.a.:

 • Prioritering af videreudviklingsideer og andre ændringsønsker på vegne af alle DUBU-kommuner
 • Udpege en eller flere superbrugere i egen kommune, som kan bidrage til vurderingen af videreudviklingsopgavernes indhold forud for referencegruppemøderne
 • Sparring om fejl i DUBU og tilgrænsende systemer.

Referencegruppens medlemmer forventes at deltage aktivt og tage ejerskab og ansvar for Referencegruppens beslutninger, herunder involvering i økonomiske og strategiske beslutninger.

Referencegruppen mødes 2-4 gange om året afhængig af behov. Du kan læse mere om referencegruppen i kommissoriet her.

Repræsentanter i referencegruppen

 • Niels Kristian Dyrelund, Datakonsulent, Holbæk
 • Claus Andreasen, Faglig koordinator, Jammerbugt
 • Jesper Rukshan Nissen, Digitaliseringskonsulent, København
 • Mia Busk Højer, Socialfaglig koordinator, Høje-Taastrup
 • Heini Kuhlwein, BI konsulent, Aalborg kommune
 • Malte Hedelund Kjær, Socialfaglig koordinator, Hedensted kommune
 • ​Lotte Hedegaard Olesen, Teamleder, Ringkøbing-Skjern
 • Jonna Christoffersen, Teamleder, Middelfart kommune