Digitalisering af løntilskud og fleksjob

Staten og KL er enige om, at der er et stort potentiale i at digitalisere løntilskud- og fleksjobsområdet.

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 indgår et initiativ om, at det skal ”vurderes, hvordan blandt andet refusion for ansatte i fleksjob og løntilskud kan optimeres og automatiseres mest muligt gennem bedre it-understøttelse, genbrug af data, regelforenkling mv.”

Kommunens interesse i forhold til at digitalisere og automatisere anmodning og udbetaling af løntilskud er bl.a. at fjerne de barrierer (af administrativ karakter), som virksomheder oplever, når de ønsker at ansætte personer i løntilskud og fleksjob. Her er ikke kun tale om private arbejdsgivere, men også offentlige.

Processen vedrørende håndtering af refusion af løn til borgere i fleksjob eller med løntilskud er ikke omfattet af et samlet landsdækkende kommunalt it-system. Derfor har KOMBIT, efter aftale med KL, udarbejdet materiale i form af anvenderkrav (funktionelle krav) og vigtige tekniske krav (non-funktionelle krav), som kommunerne kan benytte i forbindelse med egne udbud af it-systemer til denne opgave.

Der er tre delprojekter:

  1. Indberetning af løntilskud og fleksjob blev idriftsat ultimo august 2013 som en videreudvikling af NemRefusion.
  2. Beregning: Se vejledning og input til kravspecifikation her.
  3. Bevilling: Se vejledning og input til kravspecifikation her.
 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8115