Datalandskab

Datalandskabet giver overblik over, hvilke it-systemer kommunerne anvender.

Datalandskabet er en oversigt over kommunale systemer. De systemer, der fremgår af datalandskabet, er primært systemer, hvor data fødes og ikke fx ESDH-systemer og selvbetjeningsløsninger.

Datalandskabet giver et overblik over, hvilke systemer kommunerne anvender. Derfor kan man bl.a. anvende det i forbindelse med køb af nye systemer. Datalandskabet skal derudover anvendes i forbindelse med Projekt Dataadgang til at få et overblik over, hvor data kan hentes, og hvilke snitflader der findes til systemerne. 

Datalandskabet er baseret på en række skriftlige kilder samt input fra KL og en lang række af leverandører og kommuner.

Det er udfyldt med den detaljeringsgrad, som det på nuværende tidspunkt har været muligt for projektet at opnå kendskab til. Detaljeringsgraden vil blive vedligeholdt og udbygget, efterhånden som projektet får kendskab til flere oplysninger. Landskabet  vil blive beriget med data, når disse er tilgængelige eller kommer Projekt Dataadgangs kendskab.

Det er vigtigt, at datalandskabet er så korrekt som muligt, så kommuner og andre interesserede kan skabe sig det nødvendige overblik. Projektet imødeser derfor gerne tilføjelser og ændringer til Datalandskabet, som kan sendes til dataadgang@kombit.dk

Se datalandskab og læsevejledning under "Alle dokumenter" til højre.