Business case og gevinster - KSD

Med KSD opnås både en besparelse på eksisterende it-udgifter og et effektiviserings- potentiale på automatisering og ændrede arbejdsgange.

Med KSD har kommunerne mulighed for at opnå både en besparelse på eksisterende it-udgifter og et effektiviserings- potentiale på automatisering og ændrede arbejdsgange.

Når KSD bliver taget i brug, vil der over en årrække dels opnås en besparelse på de eksisterende it-udgifter (25 % samlet på monopolbrudsløsningerne) og et effektiviseringspotentiale i forbindelse med fuldautomatisering og ændrede arbejdsgange (min. 40 % af den effektive arbejdstid på sygedagpengeområdet. Denne målsætning er vejledende og vil være forskellig fra kommune til kommune). Læs mere om baggrunden for estimeringen af effektiviseringspotentialet på KL’s hjemmeside.

Gevinster

Gevinsterne falder altså i to dele, nemlig en besparelse på it-omkostninger og et administrativt effektiviseringspotentiale:

  • Gevinster – besparelse på it-omkostninger: 
    Den samlede pris, som kommunerne under ét kommer til at betale for monopolbruds-løsningerne, vil være minimum 25 % lavere end det, som alternativt skulle betales, hvis KMD’s monopolløsninger fortsatte som hidtil
     
  • Administrative gevinster: 
    Ud over besparelser på it-omkostningerne vil KSD også tilvejebringe et effektiviseringspotentiale hos kommunerne. KL har for KOMBIT gennemført en analyse over mulige effektiviseringer i administrationen af sygedagpengeområdet og på kontanthjælpsområdet, der vil blive understøttet i de nye systemer. Det vurderes realistisk, at et fuldt indfaset KSD vil kunne medføre en potentiel administrativ effektivisering på 40 % af den effektive arbejdstid. Det skal dog understreges, at tallet er et gennemsnit for kommunerne under ét, og at den enkelte kommune skal være opmærksom på lokale forhold, der kan påvirke tallet.

For en konkret oversigt over opgaver og processer, hvor der er konstateret potentielle administrative gevinster, henvises til notat fra KL ang. effektiviseringspotentiale for Kommunernes Sygedagpengesystem.

Business case

Den lokale business case giver kommunen overblik over de opgaver og aktiviteter, der skal udføres i forbindelse med implementeringen af KSD, og hjælper samtidig til at kunne foretage en vurdering af omfanget af ressourcer, der skal afsættes til implementering af løsningerne. Business casen kan derfor anvendes til at synliggøre og understøtte behovet for nødvendige ressourcer (kommunens investering) med henblik på at sikre en succesfuld implementering og høstning af de potentielle gevinster.

Udarbejdelse af et gevinsttræ og plan for gevinstrealisering bør ske tidligt i projektforløbet, således gevinstejeren tidligt kan påtage sig ansvaret og iværksætte processer for måling, prioritering og forankring af gevinster. Arbejdet med gevinsttræet kan hjælpe med at kortlægge lokale investeringsbehov og konkretisere forventede lokale gevinster ved KSD.

KOMBIT har i et business case-redskab til kommunerne anført et vejledende bud på realiseringen af effektiviseringspotentialet, som også er afhængig af en forventet stigende datakvalitet og automatisering i systemet.

Alle eksternt rettede dokumenter fra projektet er samlet i KSD’s dokumentbiblioteket, som du finder via dette link.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikling
3334 9473