Brugerinvolvering i Byg og Miljø

Virksomheder og borgere inddrages aktivt i udviklingen og videreudviklingen af Byg og Miljø.

Det er et generelt princip for KOMBIT, at slutbrugerne af en hvilken som helst løsning skal spille en aktiv rolle igennem udviklingsprocesserne, så løsningerne fungerer så godt som muligt i hænderne på de daglige brugere, når løsningerne sættes i drift.

Med en borgervendt løsning som Byg og Miljø spiller denne type inddragelse en særlig rolle, da mange brugere kun tilgår løsningen ganske få gange, ligesom forskellige brugere har vidt forskellige forudsætninger og erfaringer med at benytte sig af sådanne løsninger.

Allerede inden KOMBIT gik i udbud med Byg og Miljø, var der derfor også gennemført et omfattende stykke arbejde med brugerinvolvering. Ligesom en lang række sagsbehandlere og virksomheder blev inddraget, rekrutterede man også private ansøgere til test, for at sikre at et bredt udsnit af løsnignens slutbrugere var involveret i udviklingsarbejdet helt fra start.

Brugere i fokus

KOMBIT har i både udbud og videreudvikling af Byg og Miljø lagt stor vægt på, at løsningen møder de forskellige brugeres behov og skaber en meningsfuld og sammenhængende brugeroplevelse. Det har derfor også været et krav til leverandørerne, at udviklingen af løsningen er sket som en involverende proces, hvor alle væsentlige beslutninger undervejs er testet af i forhold til brugerne.

Igennem udvikling og videreudvikling har der derfor også været samarbejder med eksempelvis SortHvid og UX Mentor, der er eksperter i brugerinvolvering.

I samarbejde med disse er et bredt udsnit af slutbrugere blevet inddraget; både sagsbehandlere fra projektets følgegruppe såvel som unge og ældre slutbrugere med forskelligt it-erfaringsniveau.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0479