Blockchain i en kommunal administration

KL og KOMBIT har sammen med Høje-Taastrup Kommune afprøvet blockchainteknologi i en kommunal kontekst.

Blockchainteknologien er af mange, bl.a. OECD, udråbt til at rumme store potentialer for effektiviseringer, øget sikkerhed og transparens også i den kommunale sektor. Potentialet har dog ikke tidligere været efterprøvet i den kommunale sektor i Danmark.

For at teste anvendelse af blockchain i en kommunal administration, indgik KL og KOMBIT derfor en aftale med Nordic Blockchain Association om et blockchain-forløb, der blev skudt i gang med en workshop den 7. september 2018. Forløbet endte ud med et pilotprojekt, der har givet kommunerne, KOMBIT og KL kompetencer og viden om teknologiens muligheder og udfordringer.

Pilotprojekt med Høje-Taastrup Kommune

I samarbejde med Høje-Taastrup Kommune undersøgte projektet i efteråret 2018 muligheden for at bruge blockchainteknologien til kontrakthåndtering, og derved bl.a. løse udfordringer med fakturavalidering og kontrakter, der blev opsagt for sent. Ved projektets afslutning var der en kørende blockchain, der kunne demonstrere casen.

Du kan læse mere om pilotprojektet i denne præsentation fra Nordic Blockchain Association og i denne projektafslutningsrapport, hvor erfaringerne og opmærksomhedspunkter fra projektet beskrives.

Ved Offentlig Digitalsering 2019 holdt Høje-Taastrup Kommune og KOMBIT oplæg om blockchainprojektet. Du kan se præsentationen fra oplægget her.

 

Kontakt

Senior it-konsulent
3268 0471