Betaling for ØiR snitflader

På denne side kan du læse om hvordan ØiR snitfladerne betales.

Udvikling og drift af ØiR snitfladerne betales grundlæggende af de løsninger og brugere, der benytter de pågældende snitflader. KOMBITs arbejde med ØiR snitfladerne finansieres således af de løsninger, der bestiller snitfladerne. Det gælder fx for monopolbrudsløsningerne KY og KSD men også løsninger som Ydelsesrefusion (YR), Social Pension Kommune (SPK) og Praksys, Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området (DHUV) og Fælles Bibliotekssystem (FBS).

I forhold til afregning mellem leverandører af økonomisystemer og kommunerne følges den betalingsmodel, der blev introduceret i 2014, hvor kommunerne betaler leverandører direkte for udvikling af snitfladerne på økonomisystemerne.

Fremtidige ØiR snitflader til kommunale fagsystemer vil også blive afregnet ud fra ovennævnte principper.

Undtaget fra de generelle betalingsprincipper er afregning for Version 2 (Finans og Debitor) og Version 3 (Debitor) af ØiR-integrationen for KMD Opus under TSA-aftalens udfasningsbestemmelser. Her har KOMBIT håndteret aftalen med KMD på vegne af kommunerne og vil viderefakturerer udviklingsomkostningerne til KMD Opus-kommunerne. Dette er kommunikeret direkte til de involverede kommuner i en mail den 12. september 2017.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9432