Beskrivelser af ØiR snitflader

På denne side finder du overordnede beskrivelser af debitor- og finanssnitflader under ØiR.

Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) består af en række snitflader, der faciliterer forskellige aspekter ved kommunikationen af økonomidata mellem fagsystemer og økonomi- og afregningssystemer. De snitflader, der er planlagt eller udviklet, er kort beskrevet nedenfor med referencer til relevant dokumentation.

SF1590A - Afsend økonomiposteringer

Denne snitflade benyttes til at kommunikere bogføringsgrundlaget fra et fagsystem til kommunens økonomisystem. En typisk situation er, at fagsystemet har udstedt en ordre på at få foretaget en udbetaling via NemKonto, hvorefter fagsystemet sender bogføringsgrundlaget for udbetalingen til økonomisystemet.

SF1590B - Afsend og overfør debitorregistrering

Denne snitflade benyttes til at oprette en debitorkonto, hvorefter der kan op- og nedskrives på kontoen via snitfladen. Man kan desuden regulere ejerforhold og ”stedfortræder”.

Snitfladen gør det i tillæg muligt for et fagsystem at kommunikere om rådighedsbeløb til betaling af fakturaer. Snitfladen understøtter, at beløbsrammer kan nedskrives og beløb reserveres.

SF7001 og SF7002 - Klassifikation og Sortiment

Finans og Debitor anvender klassifikationer og sortimenter. Klassifikationer holder de kontodimensioner, som et fagsystem forventer, at det enkelte økonomisystem kender til og kan mappe til lokalt specifikke konti. Anvendelsen vil typisk ske gennem sortimenter, der er anvendelsesorienterede udsnit af klassifikationer.

SF1590D - Overfør faktura til fakturagodkendelse

Hensigten med denne snitflade er at gøre det muligt at behandle fakturaer i et fagsystem – det vil sige facilitere (automatisk) godkendelse og efterfølgende betaling.

SF1590E - Overfør betalingsanmodning

Denne snitflade giver KOMBITs fagsystemer én indgang til NemKonto. Derved opnås besparelser på infrastrukturen for kommunerne. Såfremt andre af kommunernes systemer kan have gavn af at benytte integrationen, er det muligt.

Gå til Digitaliseringskataloget, for at finde integrationsbeskrivelser til ovenstående snitflader.