Ansat i KOMBIT

Som ansat i KOMBIT agerer du i en professionel projektorganisation, hvor både faglighed og trivsel er i højsædet.

I KOMBIT rekrutterer vi til ”roller” – fx projektleder, it-konsulent, arkitekt eller projektkoordinator. Det betyder i praksis, at du som medarbejder typisk vil opleve at være fast tilknyttet ét eller flere projekter i en længere periode. Men ændrer det/de pågældende projekt(ers) behov sig, starter der et nyt projekt op, eller har vi behov for dine kompetencer et andet sted i huset, vil du kunne komme til at arbejde på andre projekter i organisationen.

Kort sagt: Vi bruger KOMBITs ressourcer der, hvor der er behov for dem inden for vores mange projekters livscyklus. Det giver vores medarbejdere mulighed for at oparbejde erfaring inden for mange forskelligartede it-projekter og processer, og det giver dem en bred kontaktflade i organisationen. Mange projekter har indbyrdes afhængigheder, og derfor er fleksibilitet og samarbejde et grundvilkår i vores hverdag.

Se en beskrivelse af de forskellige roller i KOMBIT og KOMBITs værdier. Læs mere om KOMBITs projektorganisation og se vores ”projektgrundlov”.

Du kan se vores mange it-projekter her.

Dagligdagen i KOMBIT
Arbejdet i KOMBITs projekter er præget af en høj faglighed og stort engagement. Samtidig er der højt til loftet, og vi skaber tid og rum til, at vi er opmærksomme på hinanden som kolleger og jævnligt mødes om tværfaglige og sociale arrangementer.

Vi holder jævnligt fyraftensmøder, hvor vi mødes om fagligt indhold på tværs af projekter og specialistfunktioner. Desuden husker vi på at videndele ved vores såkaldte Lunch & Learns, som giver mulighed for fordybelse og indblik i nogle af de mange projekter og emner, vi beskæftiger os med. En gang i måneden mødes vi alle til morgenmøde med indlæg fra direktion og medarbejdere. Det er alt sammen med til at vi holder os orienteret om, hvad der rører sig i organisationen.

I løbet af året mødes vi også til en række sociale arrangementer. Ud over fredagsbarer, sommerfest og julefrokost sørger medarbejderklubben KOLORIT for, at de medarbejdere, der har lyst til det, bliver inviteret til en række sociale arrangementer. Hvert år deltager vi i DHL-stafetten, og på KOLORITs program har tidligere været besøg på Det Kgl. Teater, DR Byen og Københavns Rådhus, julebanko, Trivial Pursuit-aftener og meget andet.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / HR
3334 9488