Ansættelsesprocessen

Hvad sker der, når du har sendt din ansøgning? Læs om ansættelsesprocessen i KOMBIT.

Når vi har læst alle indkomne ansøgninger, udvælger vi ofte et felt på 3-5 personer, vi indkalder til første samtale i KOMBIT. De resterende ansøgere får skriftlig besked om, at de ikke er gået videre i processen.

Første samtale
Denne samtale har til formål at få et indblik i din baggrund, herunder dine faglige og sociale kompetencer - også fortæller vi lidt mere om stillingen og KOMBIT som arbejdsplads. Som regel vil en projektleder eller en specialst deltage sammen med en medarbejder fra HR.

Vurderer vi efter første samtale, at vi gerne vil se dig igen, bliver du bedt om at gennemføre en personligheds- og logiktest forud for anden samtale.

Anden samtale
Under anden samtale får du en tilbagemelding på både personligheds- og logiktesten, som vi bruger som udgangspunkt for samtalen. Det mener vi bidrager til et mere nøjagtigt og retvisende billede af den enkelte ansøger.

I KOMBIT rekrutterer vi stærke faglige profiler, men ser også på, hvordan kandidaten fungerer socialt i forhold til den rolle, der ansættes til, og vi lægger vægt på begge dele i den samlede evaluering af ansøgerne.

Vores test- og analyseværktøj er baseret på en dialog, hvor vi bringer ansøgerens personlige kompetencer i spil. I rekrutteringsprocessen anvender vi lejlighedsvis cases som udgangspunkt for et indblik i ansøgerens refleksioner og arbejdsmetode. Dette værktøj tager vi i brug, når det giver mening i forhold til den rolle i KOMBIT, ansøgeren skal varetage - og det vil du i givet fald få at vide på forhånd.

Tredje og afsluttende samtale
I KOMBIT afslutter vi altid med en tredje samtale, hvor en af vores tre direktører deltager. Ved tredje samtale har du mulighed for at få svar på opfølgende spørgsmål, som eventuelt er opstået undervejs i processen.

Referencer
Forud for en ansættelse trækker vi referencer fra en tidligere chef, kollega, samarbejdspartnere el. lign. Vi aftaler altid dette med dig før referencetagningen, og vi vil derfor opfordre dig til at overveje, hvilke referencepersoner vi i givet fald kan tage kontakt til. Tilbyder vi dig job i KOMBIT, vil du ganske kort tid efter din mundtlige accept få tilsendt en kontrakt til underskrift.

 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / HR
3334 9488