Afregning for brug af Serviceplatformen

Læs hvordan kommunerne afregnes for brug af Serviceplatformen.

Afregning for brug af Serviceplatformen

Afregningen for kommunernes brug af Serviceplatformens services sker via den såkaldte ”Buffetpris”. Buffetprisen er en aconto-lignende afregningsmodel, som dækker omkostninger til drift og vedligehold af services, dataforbrug, support, administration samt udviklingspuljen.

Buffetprisen er en solidarisk afregningsmodel for alle kommuner, hvor kommunerne faktureres en ens pris pr. borger pr. år* baseret på det totale forbrug på Serviceplatformens services.

Buffetprisen reguleres årligt på baggrund af det kommende års forventede forbrug for alle 98 kommuner samt et eventuelt større eller mindre forbrug end forventet det forgangne år. I takt med, at antallet af services stiger og monopolbrudssystemerne begynder at trække på disse, forventes buffetprisen at stige fra det nuværende niveau.

Afregningsmodellen blev besluttet i 2015 i fællesskab med en kommunal arbejdsgruppe og er fastlagt med henblik på at give kommunerne så høj forudsigelighed og budgetsikkerhed som muligt.

*Undtaget fra buffetprisen er den særlige service ”CPR Service”, der kun bør bruges i meget sjældne tilfælde, da den modsat Serviceplatformens øvrige CPR services tilgår data direkte i CPR-registret og derfor afregnes pr. kald.

Beregnet buffetpris for 2019

KOMBIT tilstræber at melde det følgende års buffetpris ud til kommunerne i april, så der er tid til at indarbejde omkostningerne i det kommende års budget.

For 2019 er buffetprisen beregnet til 1,94 kr. pr. borger. I 2018 var buffetprisen 1,37 kr. pr. borger.

Baggrunden for stigningen i buffetprisen fra 2018 til 2019 er nærmere beskrevet i nedenstående tabel.

Udviklingspulje skal understøtte behov for nye services

Buffetprisen for 2019 inkluderer omkostninger til en udviklingspulje. Den kommunale styregruppe besluttede i 2018 at gøre udviklingspuljen til en permanent ordning, og puljen vil derfor fremadrettet være en fast del af buffetprisen.

Udviklingspuljen skal sikre midler til at understøtte kommunernes behov for nye eller ændrede services. Ønsker fra kommunerne og deres leverandører prioriteres af Serviceplatformens kommunale styregruppe ud fra hvilke services, der skaber den største værdi for alle kommuner. Midlerne i udviklingspuljen dækker både omkostninger til udvikling af nye services og løbende drift og vedligeholdelse af disse.

denne side kan du læse mere om udviklingspuljen og se en liste over de behov, der er meldt ind fra kommuner og kommunale it-leverandører.

Mere information om afregningsmodellen

Læs mere om detaljerne i notat omkring  afregningsmodel for Serviceplatformen  V1.1 her. Og se ofte stillede spørgsmål i Serviceplatformens FAQ for kommuner.

Mere information om afregningsmodellen

Læs mere om detaljerne i den samlede afregningsmodel for Serviceplatformen her. Og se ofte stillede spørgsmål i Serviceplatformens FAQ for kommuner.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikling
3334 9469