FLIS FAQ

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om FLIS.
Generelt om FLIS
Hvordan blev FLIS genudbud gennemført?

KOMBIT sendte primo juli 2016 FLIS i genudbud. Genudbuddet inkluderede som noget nyt forhandling med leverandørerne i udbudsfasen. I januar 2017 offentliggjorde KOMBIT, at Netcompany IT havde vundet genudbuddet.

Hvad er FLIS?

FLIS er en strategisk benchmark-løsning og et fælleskommunalt styrings- og ledelsesværktøj, der giver dig overblik over kommunens data, beregner nøgletal og giver mulighed for at sammenligne jer med andre kommuner.

FLIS’ data hentes direkte fra kommunens økonomi- og fagsystemer og omfatter syv dataområder, hvoraf tre områder går på tværs af kommunen mens de fire øvrige dataområder vedrører centrale fagområder.

 

Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?

Pr. 1. april 2020 er 90 kommuner tilsluttet FLIS. Klik her for at se, hvilke kommuner der er med i FLIS.

Foruden dette har alle landets kommuner givet tilladelse til, at KOMBIT henter data til FLIS for deres kommune. Det betyder, at der i FLIS vil være data for alle landets kommuner.

Indhold i FLIS
Hvilke dataområder er inkluderet i FLIS?

FLIS består af følgende dataområder:

Borger, Økonomi, Personale/fravær
Skole
Ældre/Omsorg
Voksen/handicappede
Udsatte Børn & Unge
Beskæftigelse
Sundhed.

 

Hvor kommer data fra til FLIS?

KOMBIT har indgået dataaftaler med følgende leverandører:

 • KMD
 • EG
 • Silkeborg data
 • Fujitsu
 • Tabulex
 • Danmarks Statistik
 • CPR
 • CGI
 • IBM
 • SBSYS

I de fleste tilfælde hentes data direkte fra kommunens eget fag- eller økonomisystem. Nogle nøgletal hentes dog fra Danmarks Statistik, som kommunerne indberetter data til. Det er tilfældet på ældreområdet og voksenhandicapområdet.

I FLIS fremgår det hvor data kommer fra, så kommunen helt fra et overordnet nøgletal kan finde frem til de tal, som nøgletallet er sammensat af. Nøgletal i FLIS kan nedbrydes til eksempelvis kontonr-niveau eller personnummer-niveau.

Hvad er datakvaliteten i FLIS?

I forhold til at øge tilliden til data i FLIS, arbejdes der fortsat med datakvaliteten i FLIS. I FLIS findes der f.eks. indenfor hvert fagområde datakvalitetsrapporter der gør det muligt for kommunen at validere egne data i FLIS.

Der arbejdes på et nyt koncept, hvor det også vil blive nemmere at få indblik i datatilstanden hos de øvrige kommuner. Dette er især vigtigt for kommunen at vide hvordan datatilstanden er for de kommuner der foretages sammenligning med.

Det er værd at bemærke, at der ikke rettes i kommunernes registreringer, når data hentes ind i FLIS. Det betyder, at den enkelte kommune altid vil kunne se, hvor de udregnede nøgletal kommer fra, da der ikke er ændret i de registreringer, kommunen har i egne systemer. I FLIS vil kommunen kunne følge hele vejen fra nøgletallet til registreringen i økonomi- eller fagsystem

Det er afgørende, at alle FLIS-brugere, der finder fejl i systemet, indrapporterer disse til Netcompany. Dette gøres direkte via FLIS eller på mail til servicedesk@netcompany.com.

Hvilke nøgletal er med i FLIS?

I samarbejde mellem KL og kommunale brugergrupper er der udviklet nøgletal på hvert af områderne i FLIS. Nøgletallene er udviklet med henblik på deres relevans i forhold til ledelsesinformation og benchmarking. Der er både nøgletal knyttet til økonomi og personale samt eksempelvis aktivitet og resultater.

En beskrivelse af alle nøgletal i FLIS er tilgængelig i FLIS under ”vejledninger”.

Hvad er mulighederne for sammenligning i FLIS?

I FLIS er det muligt for kommunen at sammenligne sig med andre kommuner.

Sammenligningerne kan foregå på det overordnede nøgletalsniveau samt på sammenligninger af tæller og nævner af nøgletallene.

Den enkelte kommune kan selv bestemme, hvilke kommuner de ønsker at sammenligne sig med. Derudover er der gennem statistiske analyser udviklet sammenligningskommuner på de enkelte områder. En kommunes sammenligningskommuner på et specifikt område er de fem kommuner, som den specifikke kommune minder mest om på relevante strukturelle rammebetingelser på det konkrete område. Metoden i udviklingen af sammenligningskommuner følger metoden anvendt i de tidligere KL Ressourcelupper, hvor strukturelle rammebetingelser danner grundlag for udvælgelse af sammenligningskommuner. Der er en præcis beskrivelse af metoden tilgængelig i FLIS under ”vejledninger”.

Under tæller/nævner niveau for nøgletallene kan kommunerne ikke sammenligne sig med hinanden. Den enkelte kommune vil dog i mange tilfælde i stedet kunne lave interessante sammenligninger på tværs af kommunens egne institutioner, distrikter m.m.

Hvilken historik er der på data i FLIS?

Der er historik i nøgletal i FLIS. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvor god denne historik er, da der har været forskellige muligheder for at få historiske træk i data fra forskellige leverandører. Nogle kommuner har historik tilbage til 2008, mens andre kun har historik til 2011. Historikken afhænger af, hvilket produktions- eller økonomisystem den enkelte kommune har, og hvorvidt kommunen har skiftet leverandør indenfor de sidste år.

Det er en klar tendens i FLIS, at udfordringerne med data og registreringspraksis på tværs af kommunerne er større, desto længere tilbage historisk man bevæger sig.

Fremadrettet sikres fuld historik af data i FLIS. FLIS opbevarer alt data 7 år tilbage. Det betyder også, at det ikke vil få betydning for historikken i data i FLIS, hvis en kommune skifter it-leverandør på sit produktions- eller økonomisystem.

Nytteværdierne af FLIS
Hvad er nytteværdierne af FLIS?

FLIS giver kommunerne både kollektive gevinster og individuelle gevinster. I forbindelse med implementeringsindsatsen for FLIS er der lavet to videoer, som kort præsenterer henholdsvis visionen for FLIS og et konkret eksempel på anvendelsen af FLIS.

Se visionsvideoen - klik her.

Se videoen med et konkret eksempel for anvendelse af FLIS ift. inklusion på skoleområdet – klik her.

Den helt store kollektive gevinst er etableringen af en fælleskommunal infrastruktur for data og nøgletal. Kommunerne sætter sig i spidsen for at udvikle redskaber, der kan skabe gennemsigtighed i den offentlige sektor.

De individuelle gevinster for kommunerne er blandt andet:

1. Adgang til egne data – på en bedre og billigere måde
Med FLIS får kommunerne et nemt og enkelt overblik over egne data - samt helt nye muligheder for på et mere omfattende og kvalificeret grundlag end tidligere til benchmarking internt i kommunen og mellem kommuner.

FLIS-projektet indgår aftaler med it-leverandørerne samlet på kommunernes vegne. Kommunerne kan derfor spare interne ressourcer og opnå en økonomisk fordelagtig adgang til deres data via gennemsigtige aftaler med dataleverandørerne med faste betingelser og til faste priser.

Flere kommuner har tidligere oplevet, at de mistede historik i data, når de skiftede leverandør. I FLIS gemmes data fremadrettet. Det betyder også, at det ikke vil få betydning for historikken i data i FLIS, hvis en kommune skifter it-leverandør på sit produktions- eller økonomisystem.

2. Aktuelt benchmarkingsystem
FLIS nøgletallene er aktuelle og opdateres månedligt.

FLIS indeholder desuden historiske data, og kommunerne har derved mulighed for at følge den historiske udvikling indenfor et givet nøgletal og herved spore effekten af tidligere beslutninger. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune hvor langt tilbage i tiden deres data er tilgængelig, alt efter hvilke leverandør de har på deres økonomi- og fagsystemer, og om de har skiftet leverandør i perioden 2007-2011.

3. Gennemsigtighed fra nøgletal til egne registreringer
FLIS nøgletallene er kommunalt skræddersyede. De er udvalgt i samarbejde mellem KL og kommunerne under hensyn til, hvilke nøgletal der bedst kan understøtte de aktuelle styringsdagsordener i kommunerne

Den enkelte kommune får adgang til beregningsgrundlaget for kommunens nøgletal og kan hermed kontrollere kvaliteten og troværdigheden i nøgletallene. På økonomidata vil det være muligt at grave sig ned i egne data på konteringsniveau i forhold til den autoriserede kontoplan, mens kommunen i egne data på fagområderne kan nedbryde egne nøgletal helt til CPR-nr., hvis de oprindeligt findes i data fra fagsystemerne.

4. Bedre analysemuligheder i kommunen
FLIS frigør kommunale ressourcer og reducerer udgifter til eksterne konsulenter. Det sker fx ved, at FLIS analyseværktøjer og standardrapporter kan forenkle analysearbejdet i den enkelte kommune, og ved at de fælleskommunale definitioner gør det nemmere for kommunen at bearbejde data.

Derudover giver FLIS god mulighed for erfaringsudveksling og videndeling gennem et interessentsite, hvor alle FLIS kommunerne vil kunne stille spørgsmål og inspirere hinanden i forhold til interessante analyser.

Adgang og sikkerhed i FLIS
Hvem har adgang til FLIS?

FLIS kommunerne kan se nøgletal og tæller/nævner af nøgletal på tværs af kommunerne.

På niveauerne under tæller/nævner for nøgletallene, er det kun den enkelte kommune, der har adgang til egne data. Her kan kommunen nedbryde nøgletallene og for mange af nøgletallene eksempelvis opbryde nøgletallet i forhold til kommunens egne institutioner eller distrikter.

Den enkelte FLIS kommune afgør selv, hvem der skal have adgang til FLIS i kommunen. Kommunen kan oprette så mange brugere, man ønsker, uden ekstra betaling. Brugerne kan gives forskellige adgange til FLIS områderne.

Hvem er leverandør på FLIS?

Netcompany er leverandør til systemet.

Er data sikre i FLIS?

I FLIS miljøet er der anvendt flere lag af sikkerhed:

 • Det yderste sikkerhedslag skal sikre, at det kun er de tilsluttede kommuner, der får fysisk adgang til FLIS.
 • Det mellemste sikkerhedslag håndterer de enkelte kommuner og deres brugeres rettigheder. Dette sikkerhedslag indebærer adgang til henholdsvis fælleskommunale nøgletal til benchmarking samt adgang til rapporter på kommunens egne data.
 • Det inderste sikkerhedslag er på selve datalaget og sikrer, at brugerne kun får adgang til rådata og data på niveauer under tæller/nævner for nøgletallene for deres egen kommune.
Fejlmelding
Hvordan melder jeg en fejl til FLIS?

Hvis du oplever en fejl i FLIS, skal denne meldes til supporten.
 

Tilmelding, pris og leverandør
Hvordan tilmelder man sig FLIS?

Du tilmelder dig ved at skrive til flis@kombit.dk

 

Kontakt

Chefkonsulent / Kommunikation
2224 0629