God spørgelyst og højt engagement på FBS' årsmøde 2018

Den 11. april 2018 afholdt FBS årsmøde i Vejle.

Som beskrevet i vedtægterne for Fælles Bibliotekssystem (FBS) skal Fællesskabet FBS hvert år afholde et årsmøde. I år var anden gang at årsmødet blev afholdt, denne gang med deltagelse fra ca. 100 repræsentanter fra kommunerne. 

På årets møde afgav styregruppeformand Jørgen Bartholdy fra Skanderborg Kommune sin beretning, og projektleder Jesper Munch Jespersen præsenterede årets resultater og planerne for FBS' fremtid. Desuden fortalte Bethine Gregersen om, hvordan de har grebet arbejdet med FBS an på Kolding Bibliotekerne, og repræsentanter fra DBC og Systematic gav deres bud på fremtiden for digitale bibliotekssystemer. 

Der var god spørgelyst og god stemning på mødet og styregruppen for FBS og FBS-teamet fik en masse gode input med hjem. 

De præsentationer, der blev brugt på mødet kan ses nederst på denne side, ligesom den årsrapport der blev behandlet på mødet.

 

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497