Fælles Sprog III

Projektet Fælles Sprog III har til formål at sikre en bedre og mere sammenhængende indsats i den kommunale sundhedsindsats.

Formålet med Fælles Sprog III er at bidrage til bedre sammenhæng, kvalitet og effektivitet i den kommunale social- og sundhedsfaglige indsats for den enkelte borger. Projektet har fokus på, at forenkle arbejdsgange og gøre det nemmere at opdatere og genbruge oplysninger, på tværs af fagområder, i borgerens omsorgsjournal. Fælles Sprog III er en del af den Nationale Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet 2013-2017 ’Digitalisering med effekt’.

KOMBIT samarbejder med KL om projekt Fælles Sprog III og om at sikre:

  • EOJ leverandørerne tilpasser deres udviklingsplaner til at understøtte FSIII
  • Der er sammenhæng og overensstemmelse mellem den kommunale efterspørgsel og EOJ leverandørerne
 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9412