DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning)

DOS skal bistå kommunerne ifm. overgangen til Skatteforvaltningens nye system, PSRM.

DOS programmet (bestående af KL og KOMBIT) bistår kommunerne med de opgaver, som kommunerne skal løse ifm. overgang til Skatteforvaltningens system, PSRM. 

De nye krav til at indsende data til PSRM kræver en omlægning af datakommunikationen til og fra de kommunale debitorsystemer samt ændringer i hvert fagsystem. Det vil altså sige, at både debitorsystemer såvel som fagsystemer skal opdateres således at de kan understøtte Gældsstyrelsen nye krav til lovmedholdelig inddrivelse.

Nye opgaver i kommunerne

KL og KOMBIT har gennem en tæt dialog med SKAT, leverandører og kommunerne afdækket, at kommunerne står overfor en række opgaver, der ikke kan isoleres til opkrævningsområdet.

Regninger til borgere og virksomheder opstår i de enkelte fagområder og håndteres af fagsystemerne. Tidligere har det været praksis at sende ubetalte regninger automatisk videre til debitorsystemerne og herefter videre til SKAT. Det er derfor en omfattende opgave kommunerne står overfor, idet der skal tilrettes i både debitor- og fagsystemer samt justeres i arbejdsgangene i fagområderne.

I forbindelse med udfyldelse i kommunen, er det afgørende, at fordringstype og tilhørende stamdata udfyldes korrekt (jf. den aktuelle bekendtgørelse). 

Det er imidlertid fagsystemet (og leverandøren af dette), som er ansvarlig for at sikre den systemmæssige understøttelse af nødvendige PSRM stamdata.

Der arbejdes tillige målrettet på, at så mange processer som muligt understøttes på måder, som minimerer risiko for fejl i forhold til krav fra PSRM, eksempelvis regler for ’periode start/periode slut’ og stiftelsesdato.

Nedenstående drejebog skal bistå i det forestående arbejde med at onboarde PSRM-kravene til PSRM. Klik på billedet for at åbne drejebogen.

KL/KOMBIT-projektgrundlag

KL og KOMBIT udarbejdede, tilbage i 2019, et projektgrundlag der skulle afhjælpe de kommunale opgaver ifm. PSRM.

KOMBITs delleverancer til projektets er, at leverandørerne kan levere og implementere i overensstemmelse med den plan, SKAT ønsker udført – og på en ensrettet måde, der gør det muligt for kommunerne at dele erfaringer og gevinstmuligheder på tværs. Delleverancerne vil desuden understøtte opkvalificering og ensretning af datagrundlaget for restancerne i hver kommune og dermed sikre lovmedholdelig opkrævning af gælden via PSRM.

Programmet består af fire spor:

Spor 1: Juridisk præcisering af SKATs krav til kommunerne (håndteres af KL)
Spor 2: Leverandørstyring og systemtilretning (håndteres af KOMBIT)
Spor 3: Tilpasning af ØIR-snitfladen (håndteres af KOMBIT)
Spor 4: Tilpasning af arbejdsgange (håndteres af KL)

 

Kontaktpersoner

Ved spørgsmål vedr. spor 1 og 4 skal KL kontaktes:

Programleder Annie Bekke Kjær, anbk@kl.dk eller
specialkonsulent Michael Møller, micm@kl.dk.

Ved spørgsmål vedr. spor 2 og 3 skal KOMBIT kontaktes:

Projektleder Malene Møgelbjerg, mjo@kombit.dk.