Ydelsesrefusion informationsmøde - Aarhus

KOMBIT inviterer kommende superbrugere for Ydelsesrefusion til at få indblik i løsningen.

Tid: 

5. september 2017 - 10:00 til 15:00

Sted: 

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Bemærk at der er morgenmad fra kl. 09:00

Målgruppe: 

Mødet er målrettet kommende superbrugere for Ydelsesrefusion.

Det vil sige, de personer i kommunen, der sidder i økonomi- eller beskæftigelsområdet og til daglig varetager opgaver omhandlende refusion af ydelser.

Ønsker du nærmere oplysning om hvad disse opgaver går ud på, finder du eksempler i implementeringshåndbogen, som sendes ud i uge 27 til de nuværende kontaktpersoner for Ydelsesrefusion.

Relateret til:

Tilmelding: 

Tilmelding via dette link senest den 30. august. Hver kommune må tilmelde to personer.

Ydelsesrefusion er en it-løsning, der skal samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, automatisk hjemtage kommunens refusioner fra staten, afregne kommunens egen medfinansiering og – ikke mindst – håndtere tællerne for den enkelte borgers ydelser.

Mødets indhold og formål

Projektet bag Ydelsesrefusion inviterer kommunerne til informationsmøde, hvor vi fortæller om den kommende løsning, og hvor der bliver mulighed for at møde KOMBITs projektdeltagere.

På møderne giver vi status på Ydelsesrefusion beregningsmodeller og datagrundlag samt overblik over implementeringsprocessen med de KIGO-opgaver, der er og kommer for kommunerne. Vi ser på funktionalitet og hvordan løsningen vil forandre arbejdsgangene på refusionsområdet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til: ydelsesrefusion@kombit.dk

Dagsorden:

Kl. 09:00 – 10:00: Ankomst og morgenmad

Kl. 10:00 – 10:45: Velkommen og status på Ydelsesrefusion
Projektleder Tom Bøgeskov giver en status på projektet og fortæller om implementering af løsningen i kommunerne, om de data kommunerne kommer til at modtage i form af rådata, beregningsgrundlag og konteringsoplysninger

Kl. 10:45 – 11:15: Implementeringsprocessen
Implementeringskonsulent, Stina K. Johansen fortæller hvad der rammer kommunerne: Implementeringshåndbogen, tidsplaner, interessenter og kommunikationskanaler

Kl. 11:15 – 11:30: Pause

Kl. 11:30 – 11:45: Implementeringsopgaver og udmelding herom
Implementeringskonsulent, Stina K. Johansen fortæller, hvordan kommunerne kommer til at modtage implementeringsopgaver

Kl. 11:45 – 12:30: Frokost

Kl. 12:30 – 12:40: Intro til eftermiddagens tre temaer
Projektleder, Tom Bøgeskov fortæller om ledelsesinformation, beregninger og tællere samt indberettersiden og lægger op til eftermidddagens tre temaer

Kl. 12:40 - 12:45: Lokaleskift

Kl. 12:45 – 13:15: Tema 1: Ledelsesinformation, Tema 2: Beregninger og tællere, Tema 3: Indberettersiden
Ydelsesrefusions it-konsulenter, Abdi Haibeh, Matilde Bram Nielsen og Morten With

Kl. 13:15 – 13:30: Kaffe og kage samt lokaleskift

Kl. 13:30 – 14:00: Tema 1, 2 og 3 fortsat

Kl. 14:00 - 14:05: Lokaleskift

Kl. 14:05 – 14:35: Tema 1, 2 og 3 fortsat

Kl. 14:35 - 14:40: Lokaleskift

Kl. 14:40 – 15:00: Farvel og tak for i dag
Projektleder, Tom Bøgeskov samler op på dagens pointer, fortæller om planen frem mod idriftsættelse samt transitionen fra interim til Ydelsesrefusion

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0408