Workshop om integrationer fra ESDH-systemerne

ESDH-leverandører inviteres til workshop om integrationer fra ESDH-systemerne til de fælleskommunale sags- og dokumentindeks mv.

Tid: 

27. januar 2016 - 10:00 til 14:00

Sted: 

Bemærk ny lokation; Lokale S10, KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Tilmelding: 

KOMBIT inviterer ESDH-leverandørerne til workshop om integrationer fra ESDH-systemerne til de fælleskommunale sags- og dokumentindeks, ydelsesindekser mv.

Formålet med workshoppen er at få et overblik over den rejse, som kommunerne, leverandørerne og KOMBIT i fællesskab skal gennemføre i den kommende tid.

Dagsorden for dagen:

 1. Introduktion
 2. Præsentation af den overordnede plan for tilslutning af ESDH-løsningerne til de fælles kommunale indekser. En tilslutning, som har stor fokus i KOMBIT og kommunerne, da SAPA udrulles i kommunerne begyndende efteråret 2016.
 • Overordnet gennemgang af den tekniske opkobling til indekserne via Serviceplatformen. Introduktion til bl.a. snitflader og data samt proces for tilslutning. Herunder overvejelser om initielt dataload. Der ønskes en fælles drøftelse af, om der er behov for interimsløsninger (fx ift. Organisation) før ESDH-løsningernes fulde integration til de fælleskommunale støttesystemer er på plads.
   
 • Præsentation af KOMBITs tilgang til basis tilslutningen til indekserne og så den enkelte kommunes ibrugtagning af tilslutningen, integrationen. Der ønskes en fælles drøftelse af tilslutningsprocessen, herunder om der er særlige forhold ift. systemskifte af ESDH-løsninger i udrulningsperioden, der skal tages hensyn til.
   
 • Præsentation af KOMBITs oplæg til aftale for leverandørernes tilslutning, test og samarbejde om drift. Der ønskes en fælles drøftelse af, om der er særlige forhold i de nuværende aftaleforhold mellem leverandør og kommune, om der skal tages højde for.
   
 • Gennemgang af de næste trin i forløbet. Vi går et travlt forår i møde, så vores formål er at sikre, et fælles overblik over de opgaver, hver enkelt part skal håndtere. Pga. den relative skarpe bagkant, hvor alle forventes at være i fuld drift ultimo 2016,  vil en række opgaver helt naturligt foregå i parallel. Der ønskes en fælles drøftelse af, om der er særlige forhold og risici ved den parallelle tilgang, som vi i fællesskab skal håndtere.
 1. Evt.

Der vil blive budt på frokost kl. 12. Undervejs vil der blive afholdt pauser alt efter, hvornår der sker overgang mellem emnerne.