Webinar: Opgave-/ansvarsfordeling når et fagsystem ibrugtager ØiR

Tid: 

24. marts 2021 - 12:00 til 14:00

Sted: 

Webinaret afvikles via Microsoft Teams.

Målgruppe: 

 Webinaret er for kommunernes ØiR-koordinatorer.

Mange forskellige aktører er involveret, når et fagsystem skal ibrugtage ØiR. På webinaret gennemgår vi opgaveflowet, konkretiserer opgave-/ansvarsfordeling og gensidige afhængigheder mellem fagsystemsleverandøren, ERP-leverandøren og forskellige akører i kommunen (fagområdet, it/digitalisering og bogførings/opkrævningsområdet). ØiR-koordinator opnår på webinaret forståelse for interessentbilledet relateret til fagsystemets ibrugtagning af ØiR og dermed et godt udgangspunkt for at koordinere på tværs. 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9449