Webinar om Fordelingskomponenten på Serviceplatformen

På dette webinar kan du få en introduktion til Fordelingskomponenten på Serviceplatformen

Tid: 

20. juni 2018 - 10:00 til 11:00

Sted: 

Online via Skype. Umiddelbart inden webinaret modtager du en invitation fra Outlook, som du bedes acceptere. I Outlook-invitationen vil vejledning og praktiske oplysninger om din deltagelse i webinaret være vedlagt.

Målgruppe: 

Kommunernes KOMBIT-programledere, person med forretningsmæssig indsigt i kommunens ESDH-løsning og evt. person med indsigt i og ansvar for kommunens anvendelse af KLE.

Tilmelding: 

Tilmeld dig via dette link (vælg fanebladet 'Tilmelding' for oven): http://www.conferencemanager.dk/web2juni18

På dette webinar introducerer KOMBIT Fordelingskomponenten (FK), så KOMBIT-programlederne kan understøtte projektlederne i løsningen af opgaver relateret til FK. Herudover ønsker KOMBIT, at kommunerne ved, hvilke arbejdsgange brugen af FK afføder i kommunen. På webinaret svarer KOMBIT på spørgsmål såsom:

  • Hvad er FK?
  • Hvad kan kommunen opnå ved at bruge FK?
  • Hvilke opgaver skal kommunen løse?
  • Hvad bør kommunen tage stilling til, når FK idriftsættes/ibrugtages?
  • Hvad er planen for udrulning af FK?
  • Hvornår frigives FK forventeligt til brug for kommunens egne løsninger?
 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9449