Webinar om Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)

På dette webinar kan du få en introduktion til Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)

Tid: 

7. juni 2018 - 10:00 til 11:00

Sted: 

Online via Skype. Umiddelbart inden webinaret modtager du en invitation fra Outlook, som du bedes acceptere. I Outlook-invitationen vil vejledning og praktiske oplysninger om din deltagelse i webinaret være vedlagt.

Målgruppe: 

Kommunernes KOMBIT-programledere, systemansvarlig for kommunens økonomisystemer og evt. anden person der har interesse i og indflydelse på optimering af kommunens økonomiprocesser.

Tilmelding: 

Tilmeld dig via dette link (vælg fanebladet 'Tilmelding' for oven): http://www.conferencemanager.dk/web1juni18

På dette webinar introducerer KOMBIT ØiR, så KOMBIT-programlederne kan understøtte projektlederne i løsningen af opgaver relateret til ØiR. Herudover ønsker KOMBIT, at kommunerne kan forholde sig til tværgående og strategisk til kommunens brug af ØiR. Hensigten er, at sikre kommunen det bedste grundlag for at udnytte potentielle gevinster ved ØiR. På webinaret svarer KOMBIT på spørgsmål såsom:

  • Hvad er ØiR?
  • Hvad kan kommunen opnå ved at bruge ØiR?
  • Hvordan kan kommunen optimere økonomiprocesser/-arbejdsgange med ØiR?
  • Hvilke opgaver skal kommunen løse?
  • Hvad bør/kan kommunen tage stilling til, for at realisere potentielle gevinster ved ØiR?
  • Hvad er planen for udrulning af ØiR?
  • Hvornår frigives ØiR forventeligt til brug for kommunens egne løsninger?
 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9449