Webinar: Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)

Bliv klogere på projektet Økonomi i Rammearkitekturen

Tid: 

12. november 2019 - 13:00 til 15:00

Sted: 

Mødet afvikles via Skype

Målgruppe: 

Kommunale fagfolk, der arbejder med bogføring og opkrævning og som har/får en central rolle som fx kontaktperson for ØiR finans eller ØiR debitor.

 

Webinaret er også relevant for overordnede ansvarlige for kommunens økonomiområde (bogføring og opkrævning) eller leverandører, der har behov for at forstå, hvad ØiR er - samt hvilke opgaver kommunen m.fl. skal løse, når ØiR-snitfladerne ibrugtages og anvendes.

Vi kommer til at gennemgå ØiR-snitfladerne og de opgaver, som skal løses af kommunen og andre (fx kommunens leverandør af bogførings-/opkrævningssystem), når ØiR-snitfladerne ibrugtages og anvendes.

Endeligt gennemgås de konkrete opgaver, som kommunerne skal løse, når Ydelsesrefusion (YR) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) ibrugtager ØiR-snitfladerne.

Praktisk
Webinaret afvikles via skype og har en varighed på 2 timer, hvorfor der holdes en kort pause midtvejs.

Undervejs involveres deltagerne - og der vil være mulighed for at få svar på spørgsmål og gå i dialog med KOMBIT om ØiR.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9449