Videreudvikling

Svar på spørgsmål om nye releases, lokale visninger, SAPA Fleks og prototypesite.
1) Hvordan håndteres nye releases?

Der er i driftskontrakten fastlagt krav om releasestyring i overensstemmelse med ITIL-principperne.

2) Hvordan bliver der truffet beslutning om videreudvikling af SAPA?

Prioriteringen af videreudviklingsønsker sker ud fra principperne i KOMBITs governancemodel for fælleskommunale it-løsninger.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110