Teknologivalg

Om ønsket funktionalitet, IDM-data, fremtidssikring og mobilløsning.
1) Kan SAPA bruges på en smartphone eller tablet?

Ja. SAPA kan afvikles via en browser og tilpasse sig forskellige skærmstørrelser. Hvis man ønsker at tilgå SAPA via en mobil enhed, er forudsætningen, at enheden kan afvikle en browser og have netadgang. Derudover skal den mobile enhed kunne etablere en sikker forbindelse til kommunens netværk og autentificere brugeren.

2) Medfører SAPA, at der stilles krav om særlige internetbrowsere?

Ja. SAPA er optimeret til de seneste to versioner af Internet Explorer og kan afvikles i de seneste tre versioner af Internet Explorer. Desuden vil SAPA understøtte browsere som er op til 3-4 år gamle, eksempelvis: Internet Explorer 10, Chrome 10, Microsoft Edge, Firefox 10, Safari 6.0, Opera 12.10.

3) Hvordan sikres det, at SAPA bliver designet og udviklet til at være så fleksibel, at det også er teknologisk og arkitekturmæssig up-to-date om 10 år?

Det er ikke muligt at sikre noget i op til 10 år frem i tiden, men de værktøjer, som er brugt til udviklingen, sikrer, at løsningen kan videreudvikles.

4) Mange kommuner har i dag egne organisations- og identitetsstyringsprodukter (IDM). Kommer SAPA til at erstatte disse produkter eller trække på de data, disse systemer leverer? Både hvad angår identitet, adgangsrettigheder, organisation, kontakt og andre relevante IDM-data.

I den fælleskommunale infrastruktur for adgangsstyring er princippet, at brugerne administreres lokalt i kommunernes egne brugerkataloger (AD, IDM etc.). Kommunens lokale løsning skal kunne autentificere egne medarbejdere og udstede et security token med de jobfunktionsroller, som medarbejderen er tildelt. Organisationsoplysninger kan vedligeholdes lokalt i kommunen, men de skal også være tilgængelige i Fælleskommunalt Organisationssystem (FK-ORG). Kommunen kan vælge mellem at synkronisere oplysninger fra egen organisationskomponent eller registrere oplysningerne direkte i FK Org.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110