Teknisk dialog om genudbuddet af Byg og Miljø

KOMBIT inviterer potentielle leverandører til teknisk dialog i forbindelse med genudbuddet af Byg og Miljø.

Tid: 

27. juni 2016 (Hele dagen) til 29. juni 2016 (Hele dagen)

Sted: 

KOMBIT, Halfdansgade 8, 2300 København S

Relateret til:

Tilmelding: 

Til leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz på NKO@kombit.dk.

KOMBIT er nu så langt i processen med Byg og Miljø, at potentielle leverandører inviteres til teknisk dialog, der skal afklare udfordringer og uafklarede punkter vedrørende løsningen.

På møderne vil KOMBIT give en kort opdatering af projektets status og invitere til dialog om leverandørens kommentarer til det materiale, KOMBIT har udarbejdet i forbindelse med møderne.

Det drejer sig om et faktaark, der beskriver Byg og Miljø-løsningen i dag, og hvad forventningerne til den kommende videreudvikling af løsningen er, samt et oplæg til en række spørgsmål, der ønskes besvaret igennem den tekniske dialog.

Efter møderne vil KOMBIT offentliggøre et kort resumé af den tekniske dialog på hjemmesiden. Resuméet vil i anonymiseret form samle leverandørernes vigtigste spørgsmål og kommentarer.

Tid og sted

Den tekniske dialog for Byg og Miljø foregår den 27.-29. juni 2016 i KOMBIT på Islands Brygge. Alle møder er af 90 minutters varighed.

Tilmelding

Møderne bookes efter først til mølle-princippet. For tilmelding og yderligere information, kontakt leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz på NKO@kombit.dk.

Materiale

Udover ovennævnte faktaark og oplæg til spørgsmål får KOMBIT, via konsulenthuset Lakeside, udarbejdet et review af dokumentationen på Byg og Miljø-løsningen. Rapporten bliver gjort tilgængelig på KOMBITs hjemmeside mellem den20.-22. juni 2016.

Den 3. juni 2016 blev der desuden afholdt et informationsmøde i forbindelse med genudbuddet af Byg og Miljø. Du finder et referat af mødet og præsentationen fra mødet her.