Spørgsmål og svar om projektkonkurrencen om Socialt frikort

Her kan du finde svar på stillede spørgsmål om projektkonkurrencen om den kommende løsning til Socialt frikort.
Hvad menes med 'driftsetablering'?

Det er hensigten, at både udviklingsforløb samt drift og forvaltning indkøbes via SKI. Med driftsetablering menes derfor, at de tilknyttede test og prøver gennemføres med henblik på at sikre, at løsningen kan gå i forvaltning 1/1 2019.

’KOMBIT ønsker at genbruge mest muligt af eksisterende løsninger’. Hvad menes med dét?

KOMBIT er meget bevidste om den stramme tidsplan, der lægges op til. Derfor lægger vi også op til mest muligt genbrug af eksisterende infrastruktur og komponenter, eksempelvis genbrug af NemLog-in til adgangsstyring og træk af CPR-oplysninger via Serviceplatformen. Samtidig bør løsningen også holdes enkel med meget få integrationer, således at fx lønindberetning sker via virksomhedens eksisterende lønsystem og ikke via løsningen til Socialt Frikort.

Hvad forestiller I jer mere konkret at modtage som projektidéer?

Ordningen med Socialt frikort er en to-årig prøveordning. Første år kan derfor anses som et udviklingsår, hvor løsningen kan tilpasses med nye versioner. Andet år er et evalueringsår, hvor de bagvedliggende myndigheder skal evaluere ordningen. KOMBIT ønsker derfor at modtage et realistisk billede af, hvad der kan leveres 1. januar 2019 samt hvad der kan følge i efterfølgende versioner.

Skal der bruges særlig teknologi?

Nej, ikke nødvendigvis. Det er dog forventningen, at løsningen er responsiv, da vi ikke kender brugernes anvendte it-løsninger i form af smartphones, pc mv.

Hvor langt ned i designet af brugergrænsefladen skal beskrivelsen gå?

Beskrivelsen kunne tage udgangspunkt i user cases for en bruger, en sagsbehandler og en virksomhed.

Hvor teknisk en beskrivelse forventer i?

Tiden taget i betragtning kunne et svar se således ud: ”Vi foreslår, at det er z, x, og y-komponenter, der genbruges.”