SAPA netværksdag Vest

SAPA afholder 7. møde i rækken af Netværksmøder for kontaktpersoner.

Tid: 

11. juni 2014 - 9:30 til 15:30

Sted: 

Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Målgruppe: 

Netværksdagene er for SAPAs kontaktpersoner og suppleanter, 1-2 personer fra hver kommune.

Tilmelding: 

Tilmeldingsfrist 2. juni 2014. Tilmelding her

Emner
KMD Sag Exit-strategi, Kommunernes Business Case og Snitflader
 
Program
(Programmet starter kl. 10.00, så der er mulighed for morgenmad/networking forinden)
 
Formiddag:
Udfasning af KMD Sag
Lars Duval præsenterer modellen for udfasning af KMD Sag og dens betydning for kommunerne, herunder hvad man som kommune fremadrettet skal være særlig opmærksom på i relation til udfasningen af KMD Sag. 
 
Oplægget vil være en forkortet udgave af det oplæg Lars holdt på Kommunedagene i april.
 
KMD Sag Exit-strategien
Nu er vi klar til at præsentere en guide til kommunernes KMD Sag Exit-strategi. 
 
Det materiale, vi præsenterer, skal ses som SAPA-projektlederens redskab til:
 
1) at analysere forhold omkring anvendelsen af KMD Sag i kommunen og til
2) at skabe et fagligt funderet beslutningsgrundlag for kommunens valg af fremtidig it-understøttelse af de nuværende KMD Sag-sager, samt til
3) at sikre, at der træffes en kvalificeret beslutning herom i kommunen.
 
KMD Sag Exit-strategien indeholder konkrete eksempler fra tre kommuner på, hvordan de har grebet opgaven an. De tre kommuner, som har været med i projektet, er Roskilde Kommune, Sorø Kommune og Hjørring Kommune.
 
KMD Sag Exit-strategien præsenteres af projektleder i KL, Henriette Günter Sørensen.
 
Resten af formiddagen bruges på at omsætte denne viden til refleksion og handlinger, som gør jer bedst muligt i stand til at gå hjem og løfte opgaven.
Det sker i en vekselvirkning mellem samtaler i mindre grupper og dialog i plenum.
 
Eftermiddag:
Kommunernes SAPA Business Case
Vi præsenterer desuden et nyt redskab: En vejledning til kommunernes Business Case for SAPA. Det vil sige en model (regneark), som kan bruges til at estimere udgifterne forbundet med overgangen til SAPA samt til at synliggøre de langsigtede besparelser. 
 
Business Case-redskabet er udviklet sammen med Aalborg, København, Odense, Lyngby-Taarbæk og Esbjerg Kommuner.
 
I får tid til at undersøge redskabet i mindre grupper og efterfølgende stille uddybende spørgsmål.
 
Snitflader
Information om snitflader v/ Kenneth Møller Johansen. 
 
Vi har i Drejebogen og på mails bedt om kommunernes kvalitetssikring af SAPAs snitfladeliste, som vi på nuværende tidspunkt mener, er 80% fyldestgørende. Deadline for tilbagemeldingen var sat til 2. juni 2014, men vi forlænger til 23. juni, så der bliver mulighed for at få svar på spørgsmål om opgaven på netværksmødet. 
 
Vi har desuden annonceret, at kommunerne skal indrapportere informationer om kontrakter og ønsker til de fremtidige forhandlinger om snitflader på en online-survey i maj. Denne survey udskydes ligeledes til juni.
 
Oplysningerne bruger vi som udgangspunkt for en dialog med leverandørerne om deres villighed og parathed til at imødekomme kommunernes behov for, at de bidrager til monopolbruddet ved at udstille data i støttesystemerne. 
 
Sidste nyt 
Endvidere de sidste nyheder på hele monopolbrudsområdet v/Kenneth Møller Johansen.
 
KOMBIT-panelet
Vi slutter ligesom sidst med at samle KOMBIT-repræsentanterne i et panel og give jer fuld ret til at skyde dem ned med spørgsmål. Vi slutter, når de ligger ned eller klokken er meget tæt på 15.00!
 
Vi glæder os til at gense rigtig mange af jer og også til at møde nye ansigter.
 
Venlig hilsen
 
Kenneth Møller Johansen, Projektleder og Line Abildgård, Implementeringskonsulent
 
Spørgsmål eller input kan sendes til:
Implementeringskonsulent, Line Abildgård
Tlf.: 4023 6654
 
Programmet er udgivet med forbehold for løbende ændringer eller justeringer.