SAPA Netværksdag Vest

SAPA holder 2. møde i rækken af Netværksmøder for kontaktpersoner.

Tid: 

26. november 2013 - 9:30 til 15:00

Sted: 

Hotel Opus Egebjergvej 1, Horsens

Målgruppe: 

Netværksdagene er for SAPAs kontaktpersoner og suppleanter, 1-2 personer fra hver kommune.

 

Tilmelding: 

Projektorganisering samt leverandør- og kontraktstyring

Fokus på at få skabt den rigtige projektorganisation og sikret en tilstrækkelig kompetenceopbygning i organisationen til at imødegå det forestående monopolbrud. Fokus på de opgaver, der relaterer sig til at håndtere leverandør- og kontraktstyring i egen organisation.

SAPA på vej ind i 2014

Her på tærsklen til det nye år er kommunernes organisering en nødvendighed. Derfor sætter vi på den kommende netværksdag fokus på, hvad der skal til for at få skabt den rigtige projektorganisering til at være klar til at modtage de nye it-løsninger. Vi bygger derfor videre på temaet fra sidste netværksmøde, og gør det endnu mere konkret denne gang.

Vi har fundet et par gode konkrete eksempler på organisering i et par kommuner. I får derfor præsenteret en højaktuel case fra Sorø og Ringsted Kommune og får efterfølgende tid til, sammen med de andre SAPA-ansvarlige, at forholde jer til egne udfordringer i relation til organisering i jeres egen kommune.

I får selvfølgelig også en status på, hvor SAPA-projektet er på nuværende tidspunkt. Både på de overordnede politiske linjer samt en detaljeret feedback fra de afviklede workshops, status på etablering af subnetværk og opgaver i drejebogen inden årsskiftet m.m.

Dagens program

Vi sætter fokus på kommunernes arbejde med at organisere sig i forhold til at blive klar til  SAPA-implementeringen og trækker linjer til de øvrige monopolbrudsprojekter med fokus på undertemaer så som leverandør- og kontraktstyring og kommunens it-systemoverblik.

For at gøre det meget konkret får vi en præsentation af Peter Tscherning Møller fra Fredericia Kommune, som er ansvarlig for organisering i Fredericia Kommune.

Peter sætter især fokus på:

I Fredericia har man lavet en samlet organisering for hele monopolbruddet med kommunaldirektøren som styregruppeformand og systemejer.

Efter frokost får I en gennemgang og præsentation af de udarbejdede skabeloner til drejebogen fra de to workshops, som KOMBIT har afviklet siden sidste netværksdag: Første workshop behandlede temaet organisation og den anden workshop havde fokus på vilkår, kontrakter og leverandørstyring.

Om eftermiddagen kommer Projektleder Kenneth Møller Johansen og sætter SAPA ind i det store billede af det forestående monopolbrud – og sætter rammerne for den kommende periodes opgaver inden årsskiftet.

Alle de gode erfaringer bliver opsamlet fra både Øst- og Vestdanmark og sendt ud med referatet til alle deltagere i netværket samt øvrige SAPA-ansvarlige.

Netværk og igangsætning af opgaveløsning i drejebogen

Vi har denne gang skruet ned for de informative præsentationer og i stedet skabt mere plads til at lære af hinanden og dele viden samt få arbejdet med jeres egne udfordringer.

Vi tager hul på at løse opgaver i drejebogen: Vi konkretiserer opgaverne, der ligger forude og hjælper jer godt i gang med løsningen af disse bl.a. ved at præsentere skabeloner.

I gruppeinddelinger tager I hul på de første opgaver i Drejebogen.

Vi etablerer fire forskellige grupper, så du med stor sikkerhed kan deltage et sted, hvor det for alvor er relevant.
 

Vi sender beskrivelser ud af indholdet på de fire gruppearbejder godt en uge inden selve netværksmødet.

Vi har placeret netværksdagen på Hotel Opus i Horsens. Et sted vi har gode erfaringer med.

Tilmeld dig netværksdagen her.

Spørgsmål eller input til videreudvikling af netværket er meget velkomne til:

Forretningsudvikler KOMBIT Lars Duval.

Tlf.: 3334 9471

Mail: lmf@kombit.dk