På tværs af kommuner

Spørgsmål og svar om tværgående kommunedata.
1) Vil adgang til data på tværs af kommuner blive muligt? Det vil give stor værdi, hvis kommunerne har se-adgang til sager på tværs – fx vedr. udsatte børn og familier (nomadefamilier) og mht. socialt snyd.

I SAPA kan man lave et tværkommunalt opslag, som man også kan i KMD Sag, netop hvis man har behov for at vide, om en ny borger har haft relevante sager i den forrige kommune.

Tværkommunalt opslag i kommune A forudsætter, at en SAPA administrator i kommune A har givet tilladelse til, at alle andre kommuner må foretage tværkommunalt opslag i kommune A’s data. De brugere fra kommune B, der skal kunne foretage opslaget i data fra kommune A, skal af en administrator fra kommune B have tildelt brugersystemrollen ”Tværkommunalt opslag”. Når brugeren i kommune B vil foretage et opslag på kommune A, skal brugeren angive en begrundelse, som logges.

Derudover kan man ved tættere samarbejder mellem kommuner (fx ved udlicitering af opgaver til anden kommune) delegere adgang til kommunens data til brugere i andre kommuner. Delegering sker via den fælleskommunale sikkerhedsmodel, hvor det er muligt at delegere rettigheder fra en kommune til en anden. Dermed kan en kommune vælge at oprette en særlig rolle med specifikke dataafgrænsninger, som de kan delegere til en eller flere andre kommuner. Det er kommunen, som rollen delegeres til, der bestemmer, hvilke brugere, der skal tildeles den delegerede rolle.

Læs mere om den fælleskommunale sikkerhedsmodel her (vejledning til token sikkerhed).

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110