Monopolbrud

Få svar på dine spørgsmål om monopolbruddet.
1) Erstatter vi ikke bare et monopol med et andet?

Nej. Vi vil kombinere en række forskellige nye og eksisterende it-løsninger, hvilket kræver flere forskellige leverandørers indsats. Vi bringer leverandører i spil ift. SAPA-overbliksbilledet og ift. den nødvendige fælleskommunale infrastruktur. Herudover vil it-løsningerne blive genudbudt, når kontrakterne udløber, og med høj kvalitet i dokumentation af de fælleskommunale løsninger giver vi fortløbende nye leverandører muligheder for at komme ind. Endelig vil sagsfunktionalitet fra KMD Sag fremover skulle understøttes af andre ESDH- og/eller fagløsninger, der kan komme fra en lang række leverandører.

2) Hvem udvikler og drifter SAPA-løsningen?

KOMBIT har i februar 2015 tildelt kontrakten til Netcompany A/S.

3) Hvad med Udbetaling Danmark (UDK)?

UDK anvender også SAPA. Sager og ydelser fra følgende UDK-fagsystemer kan ses i SAPA Oveblik: Boligstøtte, Familieydelser og Pension.

4) Hvorfor er SAPA-løsningen obligatorisk?

KL's bestyrelse har besluttet, at den kommunale sektor går i fælles udbud for at sikre det nødvendige volumen til at gennemføre monopolbruddet. Det indebærer etableringen af en fælleskommunal åben og standardiseret infrastruktur til at sikre monopolbrud, herunder konkurrenceudsættelse af KMD Sag.

Der er en række grunde til, at alle kommuner er med:

  • KMD Sag er en kompleks løsning, der kræver grundige analyser, før man kan sikre en reel konkurrenceudsættelse
  • Overblik på tværs af systemer er en kompleks opgave, der kræver en robust og sikker infrastruktur og en systematisk dialog med alle leverandører på markedet
  • Der er økonomiske stordriftsfordele ved at gå sammen
  • KMD stiller desuden kun udfasningsassistance til rådighed, hvis alle kommunerne er med.
5) Er alle kommuner tilsluttet SAPA?

Samtlige kommuner har tilsluttet sig de fælleskommunale udbud, som KOMBIT gennemfører - herunder SAPA. Det kan du læse mere om på denne side.

6) Hvilke støttesystemer skal kommunerne anvende?

Kommunerne skal anvende den fælleskommunale infrastruktur, som SAPA baseres på.

7) Er borgerens adgang til egen sag tænkt med i SAPA-projektet?

SAPA-projektets mission er at afløfte udbudspligten for KMD Sag, og fokus ligger her. SAPA-udbuddet indeholder dog en option om udstilling af et sagsoverblik via borger.dk, hvilket har høj prioritet for KOMBIT.

Derudover er der igangsat et projekt hos KL om borgerens adgang til egen sag i regi af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Læs mere om projektet her.

8) Hvad skal vi bruge SAPA til, når der er fuldt overblik, og alle adviser er i fagløsningerne?

Fagløsningerne giver kun fuldt overblik på det pågældende fagområde. Et tværgående overblik, som f.eks. skal bruges i Borgerservice, fås kun i SAPA.

Kommunerne skal som led i arbejdet med en lokal exit-strategi bl.a. kortlægge det forretningsmæssige behov for overblik i forskellige dele af kommunen. Her skal man altså tage strategisk stilling til, hvordan man vil benytte SAPA i fremtiden.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110