Leverandørmøde om udbud af NemRefusion

Interesserede leverandører inviteres til informationsmøde om udbud af NemRefusion.

Tid: 

19. juni 2019 - 13:00 til 14:30

Sted: 

KOMBIT, Halfdansgade 8, 2300 København S

Relateret til:

Tilmelding: 

Hver leverandør har mulighed for at tilmelde to personer. Tilmeldingsfristen er d. 14. juni 2019.
Tilmelding sker via dette link.
Alle tilmeldte modtager efterfølgende en bekræftelse.

Kontrakten om drift og videreudvikling af løsningen NemRefusion udløber ultimo oktober 2022. KOMBIT har i den forbindelse besluttet at udbyde udviklingen, samt den tilhørende drift og support, af et nyt system, der skal afløse den eksisterende NemRefusion-løsning.

NemRefusion understøtter virksomheder, selvstændige og A-kassers behov for en let og smidig refusion af bl.a. syge- og barselsdagpenge. Læs mere om NemRefusion her.

Interesserede leverandører inviteres herved til møde for en orientering om projektet og den tilhørende udbudsproces, herunder projektets tidsplan for offentliggørelse af udbudsmateriale samt indgåelse af kontrakt.

Program

 • Velkomst
  v/ chefkonsulent Steen Pedersen
   
 • Kort introduktion til NemRefusion, forventet tidsplan for udbud, ydelser og kontraktlængde
  v/ projektleder Christian Aalbæk og senior it-konsulent Line Mortensen
   
 • Løsningens forretningsprocesser og KOMBITs tanker om scope
  v/ senior it-konsulent Line Mortensen
   
 • Arkitektur og integrationer
  v/ it-arkitekt Thomas Rieneck
   
 • Krav til og drift- og supportleverance
  v/ chefkonsulent Martin Wagner
   
 • Orientering om den videre proces
  v/ chefkonsulent Steen Pedersen

For yderligere information kan du kontakte chefkonsulent Steen Pedersen på tlf. 2934 3857 eller stp@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikling
3334 9473