Leverandørmøde om Støttesystemerne og ESDH-løsninger

KOMBIT inviterer til leverandørmøde om brug af Støttesystemerne til ESDH-løsninger

Tid: 

20. februar 2018 - 11:00 til 14:00

Sted: 

KOMBIT, Halfdansgade 8, 2300 København S

Målgruppe: 

ESDH-leverandører

Tilmelding: 

Tilmelding via dette link.

Den 5. januar 2018 annoncerede KOMBIT, at Syddjurs kommune og Formpipe starter en pilottest af Støttesystemernes integration med kommunens ESDH-system. Testen ligger i forlængelse af, at KOMBIT har åbnet op for, at alle relevante kommunale it-systemer nu kan kobles til Støttesystemer – naturligvis i det tempo mængden af systemer og KOMBITs ressourcer tillader det.

Som opfølgning på pilottesten i Syddjurs Kommune, afholder KOMBIT et informationsmøde for alle ESDH-leverandører. Her vil vi gå i dybden med, hvordan ESDH-leverandørerne kan arbejde med STS, samt vise hvordan man allerede nu kan komme i gang med at udnytte Støttesystemerne.

Program til leverandørmødet:

  • Velkomst
  • Opdatering på Vilkår og Anvisninger
  • Hvad kan I som leverandører starte op allerede nu?
  • Modningsforløb – Supportmodel, Ydelser, Ansvarsdeling og Klarmelding
  • Dialog vedr. understøttelse af "Helhedsorienteret Kontrol”
  • Afrunding

Der bydes på frokost kl. 12.

Se eventuelt referat fra sidste leverandørworkshop her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikling
3268 0447