Leverandørmøde om den nye pensionsløsning til kommunerne

Den 3. april 2017 afholder KOMBIT møde for potentielle leverandører af den nye løsning på Social Pension-området.

Tid: 

3. april 2017 - 13:00 til 15:00

Sted: 

KOMBIT, Halfdansgade 8, 2300 København S

Relateret til:

Tilmelding: 

Der var tilmeldingsfrist den 27. marts kl. 12. 

Informationsmøde for alle interesserede leverandører, der er interesseret i Social Pension-projektet.

På mødet vil vi dels fortælle om projektet og den kommende løsning, dels om processen for det kommende udbud.

Program:

  1. Velkomst
  2. Baggrund for udbuddet
  3. Forventede rammer for leverancen
  4. Udbuddets kommercielle og tidsmæssige rammer
  5. Forventninger til den videre proces