Kick-off webinar for Ydelsesrefusion (YR)

Med dette kick-off webinar forbereder vi kommunernes ibrugtagning af YR

Tid: 

29. januar 2020 - 10:00 til 11:30

Sted: 

Afvikles via Skype

Målgruppe: 

Kommunernes kontaktpersoner for YR og andre i kommunen, der arbejder med YR eller data fra YR.

Relateret til:

Tilmelding: 

Tilmelding foregår via dette dette link. Et par dage inden webinaret fremsendes link til Skype-mødet til de tilmeldte personer.

Webinaret er gratis, og kommunerne kan tilmelde så mange deltagere de ønsker.

Ydelsesrefusion går i drift d. 1. januar 2020 og starter med at opsamle data i løbet af januar. Den første kørsel i Ydelsesrefusion gennemføres i begyndelsen af februar og dækker perioden 1/1-31/1 2020. Outputdata fra denne kørsel bliver tilgængelige for kommunerne via Serviceplatformen senest d. 21. februar.

For at støtte kommunernes ibrugtagning af YR, afholder KOMBIT kick-off webinar d. 29. januar med følgende program:

 • Status på implementeringsforløbet og KLIK-opgaver
 • Gennemgang af datavejledning
 • Information om indberetning af løntilskud
  (de kommuner, der påtænker at indberette via ”eIndkomst online”, kan få hjælp i SKATs to vejledninger
  eIndkomst: Teknisk vejledning og eIndkomst: Indberetningsvejledning afsnit 18)
 • Information om hvordan YR-data kan tilgås og evt. udstilles i LIS-system
 • Opdatering på YR-ledelsesinformationsdata via FLIS
 • Gennemgang af processen for supporthenvendelser til YR
 • Besvare spørgsmål
 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator
3268 0464